preload obrazku pro baner

Prehlásenie
o prístupnosti

Informácie pre vás.

Prevádzkovateľ www stránok prehlasuje, že tieto stránky sa snažia o maximálnu prístupnosť obsahu aj všetkých svojich funkčností pre všetkých používateľov internetu.

Obsahová stránka prezentácie je vytvorená XHTML 4.01 Transitional, vizuálna stránka prezentácie potom s využitím CSS 2.1.

Pri tvorbe týchto webových stránok bolo prihliadané na metodický pokyn MIČR vyhlášky č 64/2008 Z. z. (Vyhláška o prístupnosti), k hlavným normám WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0, z 11. 12. 2008), s dôrazom na splnenie pravidiel úrovne A, a k metodickým pokynom projektu "Blind Friendly Web 2.3" Zjednotenej organizácie nevidomých a slabozrakých ČR (z 31. 3. 2005).

Odporúčané rozšírenia prehliadača

Vo formáte PDF ponúkame niektoré dokumenty a doplňujúce informácie, ktoré sú príliš rozsiahle a je vhodné ich stiahnutie. Na zobrazenie týchto dokumentov je potrebné mať nainštalovaný prehliadač Adobe Reader, ktorý je zadarmo k stiahnutiu na stránkach spoločnosti Adobe Systems, Inc.

Časť dokumentov je zverejnená v niektorom z formátov aplikácií Microsoft Office. Pre všetky tieto formáty je na stránkach spoločnosti Microsoft k dispozícii prehliadač, ktorý si môžete zadarmo stiahnuť a nainštalovať na váš počítač; prípadne si môžete zadarmo stiahnuť kancelársky balík Open Office.