Výberové konanie

Ako nájsť voľnú pozíciu a prihlásiť sa do výberového konania?

Všetky aktuálne voľné pracovné miesta nájdete v sekcii Voľné miesta. Ak Vás niektoré z nich zaujme a rozhodnete sa prihlásiť sa do výberového konania, stačí u danej pozície vyplniť dotazník, pripojiť svoj životopis a odoslať.

Aký je priebeh výberového konania?

Zo všetkých prijatých životopisov vyberieme uchádzačov, ktorí najlepšie zodpovedajú požiadavkám obsadzovanej pozície. Týmto uchádzačom následne zavoláme a pozveme ich na výberové konanie. Ostatným, ktorí požiadavkám na dané miesto bohužiaľ nezodpovedajú, pošleme email s informáciou, že sme ich do výberového konania nevybrali.

Podľa typu pozície môže mať výberové konanie 1 - 3 kolá a môže prebiehať formou individuálneho pohovoru alebo skupinového výberového konania, tzv. assessment centra. U tohto typu výberového konania sa uchádzači stretnú s modelovými situáciami a úlohami, ktoré ich môžu pri práci, o ktorú sa uchádzajú, čakať. Tiež ich môžeme požiadať o vyplnenie osobnostných dotazníkov, prípadne odborných alebo jazykových testov.

V závere výberového konania všetkých účastníkov výberového konania informujeme o ďalších krokoch, ktoré budú nasledovať a tiež o termíne, do ktorého môžu očakávať naše vyjadrenia (o výsledku výberového konania vždy vyrozumieme všetkých uchádzačov).

Pri úspechu vo výberovom konaní dostane vybraný uchádzač konkrétnu ponuku spolupráce a po vzájomnej dohode nasleduje podpis pracovnej zmluvy.

Neviete, ako napísať životopis?

Napíšte o sebe to podstatné do približne pätnástich bodov.
Ak váhate, čo by v nich malo byť, inšpirujte sa . DOC ukážkou vzorového životopisu(44 kB).

Výberové konanie