Slovník pojmov

Zadajte konkrétny termín, ktorý chcete vysvetliť, alebo hľadajte podľa abecedy.

S

Sadzobník

Je cenníkom našich služieb. Obsahuje prehľad všetkých poplatkov a odmien, ktoré sú spojené s úverom.

SOLUS

Je záujmové združenie právnických osôb prevádzkujúcich registre klientskych informácií, ktorého cieľom je v rámci tzv. zodpovedného úverovania prispievať k prevencii predlžovania klientov, k prevencii rastu počtu dlžníkov v omeškaní, prispievať k zvyšovaniu vymáhateľnosti existujúcich dlhov po splatnosti a znižovať potenciálne finančné straty veriteľov. SOLUS spravuje databázu neplatičov členských spoločností. My sme zakladajúcim členom.

Splátka

Je peňažná suma, ktorú nám hradíte, a splácate tak poskytnutý úver. V splátkach je najmä zahrnutá zodpovedajúca časť istiny, úroky a prípadne ďalšie poplatky za dobrovoľne dohodnuté doplnkové služby k úveru alebo poistenie, ak bolo dohodnuté.

Splátkový kalendár

Je plán, v ktorom je presne stanovené, v akom termíne a akú sumu nám budete splácať.

Splatnosť

Je vopred dohodnutý okamžik, do ktorého ste sa zaviazali splatiť úver, respektíve jednotlivé splátky úveru.

Úverové podmienky priamo pre Vás

Kód nájdete nad logom v ľavom hornom rohu vašej zmluvy
Kde nájdem kód zmluvy?Kód nájdete nad logom v ľavom hornom rohu vašej zmluvy

Slovník pojmov

V Slovníku pojmov nájdete výrazy týkajúce sa všetkých produktov, ktoré vám ponúkame:

Prejsť na slovník pojmov

Kontakty

  • Klientska linka
    0850|11|11|18
  • Klientska linka auto
    033|776|74|04
Zobrazit všetky kontakty