Slovník pojmov

Zadajte konkrétny termín, ktorý chcete vysvetliť, alebo hľadajte podľa abecedy.

S

Sadzobník

Je cenníkom našich služieb. Obsahuje prehľad všetkých poplatkov a odmien, ktoré sú spojené s úverom.

Splátka

Je peňažná suma, ktorú nám hradíte, a splácate tak poskytnutý úver. V splátkach je najmä zahrnutá zodpovedajúca časť istiny, úroky a prípadne ďalšie poplatky za dobrovoľne dohodnuté doplnkové služby k úveru alebo poistenie, ak bolo dohodnuté.

Splátkový kalendár

Je plán, v ktorom je presne stanovené, v akom termíne a akú sumu nám budete splácať.

Splatnosť

Je vopred dohodnutý okamžik, do ktorého ste sa zaviazali splatiť úver, respektíve jednotlivé splátky úveru.

SRBI

Je skratka pre Společný register bankových informácií, ktorý zhromažďuje dáta o platobnej histórii klientov bánk s aktívnym či nedávno splateným úverom. Databáza napomáha rýchlejšiemu posúdeniu vašej bonity v prípade, že žiadate o úver.

Úverové podmienky priamo pre Vás

Kód nájdete nad logom v ľavom hornom rohu vašej zmluvy
Kde nájdem kód zmluvy?Kód nájdete nad logom v ľavom hornom rohu vašej zmluvy

Slovník pojmov

V Slovníku pojmov nájdete výrazy týkajúce sa všetkých produktov, ktoré vám ponúkame:

Prejsť na slovník pojmov

Kontakty

  • Klientska linka
    0850|11|11|18
  • Klientska linka auto
    033|776|74|04
Zobrazit všetky kontakty