Slovník pojmov

Zadajte konkrétny termín, ktorý chcete vysvetliť, alebo hľadajte podľa abecedy.

S

Sieť Premia

Je združenie partnerov spoločnosti Home Credit, ktoré držiteľom Premia kariet ponúka zvýhodnené nákupy. V súčasnej dobe je možné s Premia kartou získať až 10% z hodnoty nákupu na zhruba tisíc tristo obchodných miestach v celej ČR. Navyše zaplatením Premia kartou v akomkoľvek obchode mimo siete Premia získava jej majiteľ automaticky 1% z ceny nákupu na svoj prémiový účet. Získané prémiové koruny môže klient následne využiť podľa typu svojej Premia karty.

SOLUS

Je záujmové združenie právnických osôb, ktorého cieľom je v rámci tzv. zodpovedného úverovania prispievať k prevencii predlžovania klientov, k prevencii rastu počtu dlžníkov v omeškaní, prispievať k zvyšovaniu vymáhateľnosti súčasných dlhov po splatnosti a znižovať potenciálne finančné straty veriteľov. Solus riadi databázu neplatičov členských spoločností. Home Credit je zakladajúcim členom.

Splátka

Je peňažná suma, ktorú klient pravidelne uhrádza veriteľovi a spláca tak poskytnutý úver. V splátkach je najmä zahrnutá príslušná časť istiny, úroky, poplatky, prípadne poistenie, ak je k úveru dohodnuté.

Splátkový kalendár

Je stanovený postup splácania úveru, časový rozvrh splácania úveru.

Splatnosť

Je vopred dohodnutá doba, počas ktorej sa klient zaviazal splatiť úver, respektíve jednotlivé splátky úveru.

Spotrebiteľský úver

Je úver poskytovaný fyzickým osobám na nákup spotrebných predmetov či služieb.

Storno

Je zrušenie chybného záznamu či operácie.

Strieborná karta Home Credit

Je úverová karta, prostredníctvom ktorej čerpá klient revolvingový (t. j. opakovaný a časovo neobmedzený) úver. Úverový rámec (finančný limit) je možné čerpať až do výšky 1 350 €. Pokiaľ klient úverovú kartu nepoužíva, neplatí žiadne poplatky.

Úverové podmienky priamo pre Vás

Kód nájdete nad logom v ľavom hornom rohu vašej zmluvy
Kde nájdem kód zmluvy?Kód nájdete nad logom v ľavom hornom rohu vašej zmluvy

Slovník pojmov

V Slovníku pojmov nájdete výrazy týkajúce sa všetkých produktov, ktoré vám ponúkame:

Prejsť na slovník pojmov

Kontakty

  • Klientska linka
    0850|11|11|18
  • Klientska linka auto
    033|776|74|04
Zobrazit všetky kontakty