Slovník pojmov

Zadajte konkrétny termín, ktorý chcete vysvetliť, alebo hľadajte podľa abecedy.

Z

Záruka spokojnosti

Je benefitom hotovostných úverov. Klient tak získa jeden mesiac na to, aby si úver rozmyslel a prípadne bez udania dôvodu a bez poplatkov alebo sankcií peniaze vrátil. Ak tak urobí, nie sú mu za toto obdobie účtované ani žiadne úroky.

Zmena výšky splátok

Je jedným z benefitov hotovostných úverov. Pokiaľ si klient túto službu dohodol pri uzatváraní úverovej zmluvy, môže kedykoľvek v priebehu splácania úveru požiadať o zmenu výšky splátok. Splátky si môže podľa svojich aktuálnych finančných možností zvýšiť alebo naopak znížiť.

Zmluvná pokuta

Je dohodnutá peňažná sankcia, ktorú platí zmluvná strana, ktorá porušila určitý svoj záväzok, druhej zmluvnej strane. Nárok na zmluvnú pokutu vyplýva zo zmluvy a z príslušného právneho predpisu.

Úverové podmienky priamo pre Vás

Kód nájdete nad logom v ľavom hornom rohu vašej zmluvy
Kde nájdem kód zmluvy?Kód nájdete nad logom v ľavom hornom rohu vašej zmluvy

Slovník pojmov

V Slovníku pojmov nájdete výrazy týkajúce sa všetkých produktov, ktoré vám ponúkame:

Prejsť na slovník pojmov

Kontakty

  • Klientska linka
    0850|11|11|18
  • Klientska linka auto
    033|776|74|04
Zobrazit všetky kontakty