Slovník pojmov

Zadajte konkrétny termín, ktorý chcete vysvetliť, alebo hľadajte podľa abecedy.

Z

Zmluvná pokuta

Je dohodnutá peňažná sankcia vyplývajúca zo zmluvnej dohody, ktorú platí zmluvná strana, ktorá porušila svoju povinnosť zaistenú zmluvnou pokutou, druhej zmluvnej strane.

Zosplatnenie

Je naše právo požadovať jednorazové vrátenie nesplatenej dlžnej sumy, ku ktorému vás vyzveme v prípade, že prestanete splácať alebo porušíte povinnosti vyplývajúce z úverovej zmluvy, ktoré voči nám máte.

Úverové podmienky priamo pre Vás

Kód nájdete nad logom v ľavom hornom rohu vašej zmluvy
Kde nájdem kód zmluvy?Kód nájdete nad logom v ľavom hornom rohu vašej zmluvy

Slovník pojmov

V Slovníku pojmov nájdete výrazy týkajúce sa všetkých produktov, ktoré vám ponúkame:

Prejsť na slovník pojmov

Kontakty

  • Klientska linka
    0850|11|11|18
  • Klientska linka auto
    033|776|74|04
Zobrazit všetky kontakty