Súťaže a pravidlá

Spotrebiteľská súťaž pre klientov – trvanie 15. 4. – 15. 5. 2012
Súťaž bola ukončená. Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a výhercom gratulujeme!

Súťaž pre verejnosť „Odkiaľ bude náš miliónty zákazník“ – trvanie 1. 6. – 30. 6. 2012
Súťaž bola ukončená. Správna odpoveď na tipovaciu otázku bola: Bratislava Všetkým súťažiacim ďakujeme za účast a výhercom gratulujeme!

Propagačná súťaž pre klientov – trvanie 15. 6. – 15. 7. 2012
Súťaž bola ukončená. Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a výhercom gratulujeme!