Predčasné splatenie úveru

Aktuálna výška poplatku za predčasné splatenie úveru je 0 €*.

*Aktuálná výška poplatku za predčasné splatenie úverov poskytnutých na financovanie motorových vozidiel je stanovená v úverových podmienkach, ktoré sú neoodeliteľnou súčasťou úverovej zmluvy.

Sadzobník poplatkov platný pre úverové zmluvy - automobil.

Úverové podmienky priamo pre Vás

Kód nájdete nad logom v ľavom hornom rohu vašej zmluvy
Kde nájdem kód zmluvy?Kód nájdete nad logom v ľavom hornom rohu vašej zmluvy