Poistná udalosť

Poistenie výdavkov Ideal Benefit

Pokiaľ Vám nastala poistná udalosť (pracovná neschopnosť, strata zamestnania, plná a trvalá invalidita či úmrtie úrazom) kontaktujte prosím ihneď poisťovňu Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s., na adrese, Litevská 1174/8, 100 05 Praha 10, tel. 00420 841 111 132, fax: 00420 267 222 936, e-mail: pojistovna@zdravi.cz, www.zdravi.cz/sk.
Poisťovňa Vám zašle príslušný formulár na oznámenie poistnej udalosti a poskytne Vám všetky ďalšie informácie.

Podrobný návod, ako postupovať v prípade hlásenia vzniknutej poistnej udalosti nájdete v súbore Informácie o poistení pre klienta ČP Zdravie.

Poistnú udalosť nahláste tiež spoločnosti Home Credit Slovakia. Po dobu riešenia poistnej udalosti je klient povinný riadne splácať mesačné splátky úveru.

Dokumenty na stiahnutie