Poistenie schopnosti splácať

Poistenie schopnosti splácať

Platí pre úverové zmluvy s úverovými podmienkami platnými počnúc od 1. 10. 2020.

Nepridávajte si ďalšie vrásky starosťami o splátky, keď ochoriete alebo prídete o prácu. Poistite sa a poisťovňa vám so splácaním pomôže. Ak to bude potrebné, pomôže aj viackrát za rok.
Poistite sa a žite na MAXIMum.

 • Balíček MAXIM+

  8,9 % z minimálnej splátky úveru.

  Za poistenie platíte mesačne za každé začaté poistné obdobie.

  Balíček MAXIM

  5,9 % z minimálnej splátky úveru.

  Za poistenie platíte mesačne za každé začaté poistné obdobie.

 • Poistenie vás kryje v týchto prípadoch:

 • Pracovná neschopnosť

  až 12 splátok úveru

  až 12 splátok úveru

 • Strata zamestnania alebo hospitalizácia

  až 12 splátok úveru

  až 12 splátok úveru

 • Invalidita 70 % a viac

  celý dlh

  celý dlh

 • Úmrtie

  celý dlh

  celý dlh
  (úmrtie iba následkom úrazu)

 • Home Credit môže pomôcť okamžite tým, že vám odloží splátku

Balíček MAXIM+

8,9 % z minimálnej splátky úveru.

Za poistenie platíte mesačne za každé začaté poistné obdobie.

Balíček MAXIM

5,9 % z minimálnej splátky úveru.

Za poistenie platíte mesačne za každé začaté poistné obdobie.

Poistenie vás kryje v týchto prípadoch:

Pracovná neschopnosť

až 12 splátok úveru

až 12 splátok úveru

Strata zamestnania alebo hospitalizácia

až 12 splátok úveru

až 12 splátok úveru

Invalidita 70 % a viac

celý dlh

celý dlh

Úmrtie

celý dlh

celý dlh
(úmrtie iba následkom úrazu)

Home Credit môže pomôcť okamžite tým, že vám odloží splátku

Poisťovňa vás kryje na všetky poistené riziká vzniknuté následkom choroby alebo úrazu.

 • Ak sa niečo stane, poisťovňa vám so splácaním úveru pomôže. Ak to bude potrebné, pomôže vám aj viackrát za rok.
 • Pri balíčku MAXIM+ vám Home Credit Slovakia môže pomôcť okamžite tým, že vám odloží splátku.
 • Automaticky ste poistený buď na stratu zamestnania (ak ste zamestnaný) alebo na hospitalizáciu (vo všetkých ostatných situáciách).
 • Riziko straty zamestnania poisťovňa kryje aj v prípade pracovného pomeru na dobu určitú.
 • Pri pracovnej neschopnosti a strate zamestnania (trvajúcej aspoň 30 dní) alebo hospitalizácii (trvajúcej aspoň 3 dni) vám poisťovňa vyplatí až 12 splátok úveru.
 • Poistenie si môžete kedykoľvek zrušiť a neskôr jednoducho telefonicky znova vybaviť. Kompletné zmluvné informácie sú uvedené v Rámcovej poistnej zmluve.
 • Poistenie platí na celom svete.

NASTALA POISTNÁ UDALOSŤ?
Na nahlásenie poistnej udalosti použite tlačivo "Oznámenie poistnej udalosti" z časti Dokumenty na stiahnutie. Nájdete ho tiež na www.zdravi.cz alebo oň môžete požiadať e-mailom, telefonicky aj písomne ​​poštou. Tlačivo jednoducho vyplňte a odošlite poisťovni.

Viac informácií