preload obrazku pro baner

POISTENIE VÝDAVKOV K PÔŽIČKE

Pre úverové zmluvy s úverovými podmienkami platnými počnúc od 12.4.2017

Zaistite seba a vašu rodinu v prípade nepriaznivých životných udalostí, ako je dlhodobá pracovná neschopnosť, strata zamestanania či ukončenie podnikania, hospitalizácia v dôsledku úrazu, prerušenie prevádzky z dôvodu živelnej udalosti, vznik invalidity alebo smrť. Pri dlhodobej pracovnej neschopnosti, strate zamestnania či ukončení podnikania vám poisťovňa vyplatí poistné plnenie spätne od prvého dňa poistnej udalosti.

Zvoliť si môžete jeden z nasledujúcich balíčkov poistenia podľa vašich potrieb

 • BALÍČEK EXTRA

  cena: 8,9 %

  z aktuálnej mesačnej splátky úveru bez úhrady za poistenie výdavkov

  BALÍČEK CLASSIC

  cena: 5,9 %

  z aktuálnej mesačnej splátky úveru bez úhrady za poistenie výdavkov

  BALÍČEK BASIC

  cena: 2,9 %

  z aktuálnej mesačnej splátky úveru bez úhrady za poistenie výdavkov

 • Strata zamestnania/ ukončenie podnikania
  Zavřít

  Poistnou udalosťou je strata zamestnania alebo ukončenie podnikania a zaradenie poisteného do evidencie uchádzačov o zamestnanie na Úrade práce, trvajúce nepretržite aspoň 60 dní. Po uplynutí karenčnej doby (60 dní) je vyýplata poistného plnenia spätne od 1. dňa (od vzniku poistnej udalosti).

  Poisťovňa vám vyplatí až 12 splátok úveru.

 • Prerušenie prevádzky z dôvodu živlu
  Zavřít

  Poistnou udalosťou je prerušenie prevádzky z dôvodu živlu, ktoré trvá nepretržite aspoň 15 dní.

  Poisťovňa vám vyplatí 1 splátku úveru.

 • Pracovná neschopnosť v dôsledku choroby či úrazu
  Zavřít

  Poistnou udalosťou je pracovná neschopnosť v dôsledku choroby či úrazu, trvajúca nepretržite aspoň 60 dní. Po uplynutí karenčnej doby (60 dní) je výplata poistného plnenia spätne od 1.dňa (od vzniku poistnej udalosti).

  Poisťovňa vám vyplatí až 12 splátok úveru.

  Poisťovňa vám vyplatí až 12 splátok úveru.

 • Hospitalizácia v dôsledku úrazu
  Zavřít

  Poistnou udalosťou je hospitalizácia poisteného v dôsledku úrazu, trvajúca viac než 3 dni.

  Poisťovňa vám vyplatí až 12 splátok úveru.

  Poisťovňa vám vyplatí až 12 splátok úveru.

 • Invalidita v dôsledku choroby či úrazu/vydanie preukazu ŤZP
  Zavřít

  Vznik invalidity (tj. pokles pracovnej schopnosti o viac jako 70 %) v dôsledku choroby či úrazu alebo priznanie nároku na preukaz ŤZP poistenému.

  Poisťovňa vám vyplatí zostatok dlhu.

  Poisťovňa vám vyplatí zostatok dlhu.

  Poisťovňa vám vyplatí zostatok dlhu
  (len v dôsledku úrazu).

 • Smrť v dôsledku choroby či úrazu
  Zavřít

  Poistnou udalosťou je smrť poisteného.

  Poisťovňa vyplatí zostatok dlhu.

  Poisťovňa vyplatí zostatok dlhu.

  Poisťovňa vyplatí zostatok dlhu
  (len v dôsledku úrazu).

BALÍČEK EXTRA

cena: 8,9 %

z aktuálnej mesačnej splátky úveru bez úhrady za poistenie výdavkov

Strata zamestnania/ ukončenie podnikania

Poisťovňa vám vyplatí až 12 splátok úveru.

Zavrieť

Poistnou udalosťou je strata zamestnania alebo ukončenie podnikania a zaradenie poisteného do evidencie uchádzačov o zamestnanie na Úrade práce, trvajúce nepretržite aspoň 60 dní. Po uplynutí karenčnej doby (60 dní) je vyýplata poistného plnenia spätne od 1. dňa (od vzniku poistnej udalosti).

Prerušenie prevádzky z dôvodu živlu

Poisťovňa vám vyplatí 1 splátku úveru.

Zavrieť

Poistnou udalosťou je prerušenie prevádzky z dôvodu živlu, ktoré trvá nepretržite aspoň 15 dní.

Pracovná neschopnosť v dôsledku choroby či úrazu

Poisťovňa vám vyplatí až 12 splátok úveru.

Zavrieť

Poistnou udalosťou je pracovná neschopnosť v dôsledku choroby či úrazu, trvajúca nepretržite aspoň 60 dní. Po uplynutí karenčnej doby (60 dní) je výplata poistného plnenia spätne od 1.dňa (od vzniku poistnej udalosti).

Hospitalizácia v dôsledku úrazu
Zavrieť

Poistnou udalosťou je hospitalizácia poisteného v dôsledku úrazu, trvajúca viac než 3 dni.

Invalidita v dôsledku choroby či úrazu/vydanie preukazu ŤZP

Poisťovňa vám vyplatí zostatok dlhu.

Zavrieť

Vznik invalidity (tj. pokles pracovnej schopnosti o viac jako 70 %) v dôsledku choroby či úrazu alebo priznanie nároku na preukaz ŤZP poistenému.

Smrť v dôsledku choroby či úrazu

Poisťovňa vyplatí zostatok dlhu.

Zavrieť

Poistnou udalosťou je smrť poisteného.

BALÍČEK CLASSIC

cena: 5,9 %

z aktuálnej mesačnej splátky úveru bez úhrady za poistenie výdavkov

Strata zamestnania/ ukončenie podnikania
Zavrieť

Poistnou udalosťou je strata zamestnania alebo ukončenie podnikania a zaradenie poisteného do evidencie uchádzačov o zamestnanie na Úrade práce, trvajúce nepretržite aspoň 60 dní. Po uplynutí karenčnej doby (60 dní) je vyýplata poistného plnenia spätne od 1. dňa (od vzniku poistnej udalosti).

Prerušenie prevádzky z dôvodu živlu
Zavrieť

Poistnou udalosťou je prerušenie prevádzky z dôvodu živlu, ktoré trvá nepretržite aspoň 15 dní.

Pracovná neschopnosť v dôsledku choroby či úrazu

Poisťovňa vám vyplatí až 12 splátok úveru.

Zavrieť

Poistnou udalosťou je pracovná neschopnosť v dôsledku choroby či úrazu, trvajúca nepretržite aspoň 60 dní. Po uplynutí karenčnej doby (60 dní) je výplata poistného plnenia spätne od 1.dňa (od vzniku poistnej udalosti).

Hospitalizácia v dôsledku úrazu

Poisťovňa vám vyplatí až 12 splátok úveru.

Zavrieť

Poistnou udalosťou je hospitalizácia poisteného v dôsledku úrazu, trvajúca viac než 3 dni.

Invalidita v dôsledku choroby či úrazu/vydanie preukazu ŤZP

Poisťovňa vám vyplatí zostatok dlhu.

Zavrieť

Vznik invalidity (tj. pokles pracovnej schopnosti o viac jako 70 %) v dôsledku choroby či úrazu alebo priznanie nároku na preukaz ŤZP poistenému.

Smrť v dôsledku choroby či úrazu

Poisťovňa vyplatí zostatok dlhu.

Zavrieť

Poistnou udalosťou je smrť poisteného.

BALÍČEK BASIC

cena: 2,9 %

z aktuálnej mesačnej splátky úveru bez úhrady za poistenie výdavkov

Strata zamestnania/ ukončenie podnikania
Zavrieť

Poistnou udalosťou je strata zamestnania alebo ukončenie podnikania a zaradenie poisteného do evidencie uchádzačov o zamestnanie na Úrade práce, trvajúce nepretržite aspoň 60 dní. Po uplynutí karenčnej doby (60 dní) je vyýplata poistného plnenia spätne od 1. dňa (od vzniku poistnej udalosti).

Prerušenie prevádzky z dôvodu živlu
Zavrieť

Poistnou udalosťou je prerušenie prevádzky z dôvodu živlu, ktoré trvá nepretržite aspoň 15 dní.

Pracovná neschopnosť v dôsledku choroby či úrazu
Zavrieť

Poistnou udalosťou je pracovná neschopnosť v dôsledku choroby či úrazu, trvajúca nepretržite aspoň 60 dní. Po uplynutí karenčnej doby (60 dní) je výplata poistného plnenia spätne od 1.dňa (od vzniku poistnej udalosti).

Hospitalizácia v dôsledku úrazu

Poisťovňa vám vyplatí až 12 splátok úveru.

Zavrieť

Poistnou udalosťou je hospitalizácia poisteného v dôsledku úrazu, trvajúca viac než 3 dni.

Invalidita v dôsledku choroby či úrazu/vydanie preukazu ŤZP

Poisťovňa vám vyplatí zostatok dlhu
(len v dôsledku úrazu).

Zavrieť

Vznik invalidity (tj. pokles pracovnej schopnosti o viac jako 70 %) v dôsledku choroby či úrazu alebo priznanie nároku na preukaz ŤZP poistenému.

Smrť v dôsledku choroby či úrazu

Poisťovňa vyplatí zostatok dlhu
(len v dôsledku úrazu).

Zavrieť

Poistnou udalosťou je smrť poisteného.

Pre úverové zmluvy s úverovými podmienkami, ktorých platnosť nastala do 11 .4. 2017 (vrátane)

Zaistite seba a Vašu rodinu v prípade nepriaznivých životných udalostí ako je dlhodobá práceneschopnosť, strata zamestnania či ukončenie podnikania, priznanie invalidity alebo smrť. V týchto nečakaných situáciách poisťovňa uhradí priamo Vám alebo Vašej rodine po dobu trvania poistnej udalosti každý mesiac plnenie vo výške splátky úveru, alebo jednorazovo vyplatí plnenie vo výške nesplateného úveru.


Poistné je súčasťou Vašej pravidelnej mesačnej splátky. Viac informácií o poistení nájdete tiež na www.zdravi.cz/sk.

Zvoliť môžete jeden z nasledujúcich balíčkov poistenia podľa vašich potrieb

 • BALÍČEK PREMIUM

  cena: 3,29 € mesačne

  BALÍČEK PLUS

  cena: 2,29 € mesačne

  BALÍČEK ŠTANDARD

  cena: 0,47 € mesačne

 • Strata príjmu zo zamestnania či podnikania
  Zavřít

  trvajúca nepretržite dlhšie ako 60 kalendárnych dní od registrácie na príslušnom úrade práce

  Poisťovňa vám vyplatí max 6 mesačných plnení z každej poistnej udalosti po dobu trvania nezamestnanosti (66 € mesačne).

 • Pracovná neschopnosť následkom choroby či úrazu
  Zavřít

  trvajúca nepretržite dlhšie ako 60 kalendárnych dní

  Poisťovňa vám vyplatí max 6 mesačných plnení z každej poistnej udalosti po dobu trvania pracovnej neschopnosti (66 € mesačne).

  Poisťovňa vám vyplatí max 6 mesačných plnení z každej poistnej udalosti po dobu trvania pracovnej neschopnosti (66 € mesačne).

 • Invalidita následkom choroby alebo úrazu

  Poisťovňa vám vyplatí 1 660 € jednorazovo.

  Poisťovňa vám vyplatí 1 660 € jednorazovo.

  Poisťovňa vám vyplatí 1 660 € jednorazovo (len následkom úrazu).

 • Smrť úrazom

  Poisťovňa vyplatí 1 660 € jednorazovo.

  Poisťovňa vyplatí 1 660 € jednorazovo.

  Poisťovňa vyplatí 1 660 € jednorazovo.

BALÍČEK PREMIUM

cena: 3,29 € mesačne

Strata príjmu zo zamestnania či podnikania

Poisťovňa vám vyplatí max 6 mesačných plnení z každej poistnej udalosti po dobu trvania nezamestnanosti (66 € mesačne).

Zavrieť

trvajúca nepretržite dlhšie ako 60 kalendárnych dní od registrácie na príslušnom úrade práce

Pracovná neschopnosť následkom choroby či úrazu

Poisťovňa vám vyplatí max 6 mesačných plnení z každej poistnej udalosti po dobu trvania pracovnej neschopnosti (66 € mesačne).

Zavrieť

trvajúca nepretržite dlhšie ako 60 kalendárnych dní

Invalidita následkom choroby alebo úrazu

Poisťovňa vám vyplatí 1 660 € jednorazovo.

Smrť úrazom

Poisťovňa vyplatí 1 660 € jednorazovo.

BALÍČEK PLUS

cena: 2,29 € mesačne

Strata príjmu zo zamestnania či podnikania
Zavrieť

trvajúca nepretržite dlhšie ako 60 kalendárnych dní od registrácie na príslušnom úrade práce

Pracovná neschopnosť následkom choroby či úrazu

Poisťovňa vám vyplatí max 6 mesačných plnení z každej poistnej udalosti po dobu trvania pracovnej neschopnosti (66 € mesačne).

Zavrieť

trvajúca nepretržite dlhšie ako 60 kalendárnych dní

Invalidita následkom choroby alebo úrazu

Poisťovňa vám vyplatí 1 660 € jednorazovo.

Smrť úrazom

Poisťovňa vyplatí 1 660 € jednorazovo.

BALÍČEK ŠTANDARD

cena: 0,47 € mesačne

Strata príjmu zo zamestnania či podnikania
Zavrieť

trvajúca nepretržite dlhšie ako 60 kalendárnych dní od registrácie na príslušnom úrade práce

Pracovná neschopnosť následkom choroby či úrazu
Zavrieť

trvajúca nepretržite dlhšie ako 60 kalendárnych dní

Invalidita následkom choroby alebo úrazu

Poisťovňa vám vyplatí 1 660 € jednorazovo (len následkom úrazu).

Smrť úrazom

Poisťovňa vyplatí 1 660 € jednorazovo.

NASTALA POISTNÁ UDALOSŤ?
Na nahlásenie poistnej udalosti použite tlačivo "Oznámenie poistnej udalosti" z časti Dokumenty na stiahnutie. Nájdete ho tiež na www.zdravi.cz alebo oň môžete požiadať e-mailom, telefonicky aj písomne ​​poštou. Tlačivo jednoducho vyplňte a odošlite poisťovni.

Viac informácií