Odhláste si papierový výpis
a vyhrajte tablet alebo mobil

Nechajte si mesačné výpisy ku svojej karte posielať iba
e-mailom a súťažte o 5 tabletov a 5 mobilov.
Konkrétne hráme o tieto modely:

• tablet Lenovo TAB 2 A10-30
• smartphone Lenovo Moto E4

VÝHERCOVIA SÚŤAŽE O 5 TABLETOV A 5 MOBILOV


 • Ľubica Kalmárová, Modrý Kameň
 • Miroslav Trnavský, Nižná nad Oravou
 • Michal Hanes, Somotor
 • Zuzana Kadlicová, Bratislava
 • Eva Makúchová, Novoť
 • Anna Čelková, Bratislava
 • Iveta Mravíková, Bratislava
 • Iveta Karasová, Povina
 • Roman Lichardus, Nitra
 • Peter Michňa, Banská Bystrica

Všetkým výhercom blahoželáme!


Výhody e-mailového výpisu:

 • Nemusíte strážiť schránku a výpis Vám príde o niekoľko dní skôr.
 • Okrem e-mailu nájdete svoje výpisy kedykoľvek aj v archíve na www.SpravcaFinancii.sk. Táto internetová aplikácia je pre našich klientov zadarmo a nájdete v nej aj všetky ostatné informácie o svojej karte.
 • E-mailové výpisy sú úplne rovnaké ako tie papierové a plne ich nahradzujú.

Ako na to:

Zavolajte do 10. 12. 2017 na našu klientsku linku 0850 111 118, povedzte nám svoj e-mail, na ktorý chcete posielať elektronické výpisy, a tie papierové si zrušte. Alebo vyplňte jednoduchý formulár na www.homecredit.sk/e-vypis. Od tej chvíle Vám budeme posielať výpisy len e-mailom.

Zlosovanie prebehne 12. 12. 2017 a zaradíme do neho všetkých klientov, ktorí si svoj papierový výpis odhlásia v období od 1. 11. do 10. 12. 2017 a potvrdia svoju účasť v súťaži. Výhercov budeme kontaktovať telefonicky a zverejníme ich na tejto stránke.

Pravidlá súťaže

Organizátor súťaže

Organizátorom súťaže je spoločnosť Home Credit Slovakia, a.s., so sídlom Teplická 7434/147, 921 22 Piešťany, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, oddiel Sa, vložka č. 10130/T (ďalej tiež „Organizátor“).

Súťaž bude prebiehať v nasledujúcom období

Začiatok obdobia: 1. 11. 2017
Koniec obdobia: 10. 12. 2017

Obecné ustanovenia

1) Súťaže sa môžu zúčastniť klienti Organizátora, ktorí majú s Organizátorom uzatvorenú zmluvu o revolvingovom úvere a ktorí si nechávajú zo strany Organizátora zasielať pravidelný mesačný výpis ku svojmu revolvingovému úveru výhradne papierovou formou, prípadne papierovou a súčasne elektronickou formou. Z účasti v súťaži sú vylúčení zamestnanci Organizátora a osoby im blízke.

ZOBRAZIŤ CELÉ PRAVIDLÁ +

Kompletné pravidlá si tiež môžete stiahnuť v PDF tu