Flexibilný úver na kartu

 • Naše úvery sú naozaj flexibilné a prispôsobia sa Vašim možnostiam.
 • Splácať môžete koľko chcete, stačí mesačne posielať
  aspoň minimálnu splátku.
 • Revolvingový úver poskytujeme na kartu,
  vďaka ktorej môžete opätovne čerpať peniaze,
  ktoré ste už splatili. Nemusíte tak už znova o nič žiadať.
 • Raz do roka si môžete splátku bezplatne odložiť.
 • Za vybavenie, vedenie a doplatenie úveru nezaplatíte ani cent.
Chcete si požičať?

Pre vybavenie úveru na kartu volajte

0850 166 166

(Po – Pia 8 – 18 hod.) alebo vyplňte nižšie vaše osobné údaje a my zavoláme vám.

Spojíme sa s Vami

Ak nemáte v tejto chvíli čas nám zavolať, vyplňte jednoduchý formulár a my sa s Vami spojíme!

Zadajte prosím rodné číslo vo formáte: 111111/1111
Beriem na vedomie informácie o spracúvaní osobných údajov

Beriem na vedomie informácie o spracúvaní osobných údajov

Spoločnosť Home Credit Slovakia, a.s., Teplická 7434/147, 921 22 Piešťany, IČO 36234176, e-mail: info@homecredit.sk spracuje údaje, ktoré ste uviedli v tomto formulári za účelom posúdenia Vašej žiadosti o úver. Právnym titulom spracovania týchto údajov je nevyhnutnosť vykonania opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby. Osobné údaje nie ste povinný poskytnúť. V prípade neposkytnutia Vám však nebude môcť byť poskytnutá táto služba.


Naším oprávneným záujmom sú činnosti potrebné na zhodnotenie výšky úverového rizika spoločnosti (napr. overenie žiadateľa o službu s našimi internými záznamami, detekcia a vyšetrovanie podvodu) a tiež činnosti spojené s webovou analytikou.

Naším oprávneným záujmom je ponúkať záujemcom o naše služby tiež naše ďalšie produkty a služby. Za týmto účelom Vám môžeme zasielať e-mailové správy, listy, SMS, newsletry, rovnako ako Vám telefonovať. Aby sme Vám ušili ponuku na mieru, spracovávame pri vytvorení ponuky aj údaje o Vašej bonite. V rámci marketingového oslovovania vykonávame marketingové výskumy, analýzy, klientske súťaže, prieskumy spokojnosti a podobné aktivity, z ktorých vyplýva Váš názor na naše služby. Ak si neželáte byť akokoľvek oslovovaný alebo Vám prekáža určitá forma komunikácie, dajte nám prosím vedieť a ponuky nebudete naďalej dostávať.

Profilovanie pre posúdenie úverového rizika - naším oprávneným záujmom je rozhodovanie na základe profilovania pri riadení rizík, vzťahujúcich sa k našim produktom. Vaše profilové údaje využívame na vytvorenie individuálneho profilu a posúdenia rizika, napr. či budete schopný splatiť úver. Aby sme Vám mohli poskytnúť naše služby, musíme podľa zákona postupovať obozretne, a preto hodnotíme rizikovosť úveru aj s pomocou Vašich údajov a využívame interné databázy, obsahujúce aj negatívne informácie dôležité pre predchádzanie a minimalizáciu úverových rizík.

Profilovanie pre predchádzanie a odhaľovanie podvodného konania - Vaše identifikačné údaje, údaje o produktoch a službách, profilové údaje a ďalšie údaje analyzujeme, aby sme predchádzali podvodným konaniam uskutočňovaným fyzicky i digitálne. Na základe informácií vytvárame profilové ukazovatele alebo iné informácie relevantné pre indikáciu možných podvodov (napr. informácie o ukradnutom občianskom preukaze). Právnym základom je tak plnenie právnej povinnosti, ako aj ochrana oprávnených záujmov našej spoločnosti a záujmov a majetku našich klientov.

Automatizované rozhodovanie pri schvaľovaní žiadostí o úver - aby sme zlepšili komfort a rýchlosť pri využívaní našich služieb, môžeme žiadosť o úver posudzovať a schvaľovať na základe výhradne automatizovaného spracovania údajov úplne bez ľudského zásahu. Ak s výsledkom takéhoto posúdenia nesúhlasíte, máte právo nás požiadať o tzv. "ľudské preskúmanie", čo v praxi znamená, že Vašu žiadosť preskúma niektorý z našich pracovníkov, a ďalej máte právo vyjadriť svoj názor, prípadne napadnúť rozhodnutie.

Súčasne Vás informujeme, že všetky telefónne hovory zaznamenávame z dôvodu preukázania obsahu hovoru a tiež za účelom skvalitnenia našich postupov. Ak si neželáte, aby bol Váš hovor nahrávaný, využite prosím iný komunikačný kanál.

Máte právo požadovať od nás prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú, ich opravu alebo vymazanie, prípadne právo na obmedzenie spracovania. Rovnako tak máte právo namietať voči spracovaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov.

Vaše údaje, ktoré nám poskytujete, budeme uchovávať v prípade neposkytnutia úveru po dobu 1 roku. Ďalšie údaje, napr. kategórie príjemcov, ako aj podrobnejšie informácie o Vašich právach nájdete na stránke www.homecredit.sk v záložke „Ochrana osobných údajov“. Kontakt na zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov v našej spoločnosti: dpo@homecredit.sk.

Vyberte si, kedy Vás môžeme kontaktovať

-

Pri Flexibilnom úvere ste pánom vy:

 • Úver vybavíte z pohodlia domova

  Stačí zavolať na linku 0850 166 166 (Po – Pia 8 – 18 hod.), prísť na jednu
  z našich pobočiek, alebo vyplniť formulár vľavo. Peniaze vám pošleme na váš účet.

 • Môžete splácať koľko chcete

  Máte stanovenú minimálnu mesačnú splátku. Pokiaľ budete chcieť, môžete posielať ľubovoľnú vyššiu sumu. Takisto doplatiť celý úver bez akýchkoľvek poplatkov alebo pokút.

 • Odloženie splátky

  Keď budete potrebovať, raz do roka si môžete splátku bezplatne odložiť.

 • Splatené peniaze môžete opätovne čerpať

  Revolvingový úver poskytujeme na kartu, vďaka ktorej môžete znovu využiť peniaze, ktoré ste už splatili. Nemusíte tak už o nič znova žiadať
  a dokladať potrebné dokumenty.
  S kartou môžete platiť v obchodoch
  a na internete, vyberať peniaze
  z bankomatu alebo si ich poslať
  na účet.

Zoznam pobočiek

Buďte v bezpečí s naším poistením

Zaistite seba a vašu rodinu v prípade nepriaznivých životných udalostí pomocou poistenia výdavkov.

Poistenie výdavkov

Poistenie výdavkov

Zaistite seba a vašu rodinu v prípade nepriaznivých životných udalostí, ako je dlhodobá pracovná neschopnosť, strata zamestanania či ukončenie podnikania, hospitalizácia v dôsledku úrazu, prerušenie prevádzky z dôvodu živelnej udalosti, vznik invalidity alebo smrť. Pri dlhodobej pracovnej neschopnosti, strate zamestnania či ukončení podnikania vám poisťovňa vyplatí poistné plnenie spätne od prvého dňa poistnej udalosti.

Poistenie výdavkov

Zvoliť si môžete jeden z nasledujúcich balíčkov poistenia podľa Vašich potrieb

Balíček Extra

Poskytuje poistné krytie pre prípad

 • Straty zamestnania / ukončenie podnikania
 • Prerušenie prevádzky z dôvodu živlu
 • Pracovnej neschopnosti v dôsledku choroby či úrazu
 • Invalidity v dôsledku choroby či úrazu/vydanie preukazu ŤZP
 • Smrti v dôsledku choroby či úrazu

Cena 8,9 % z aktuálnej mesačnej splátky úveru bez úhrady za poistenie výdavkov

Balíček Classic

Poskytuje poistné krytie pre prípad

 • Pracovnej neschopnosti v dôsledku choroby či úrazu
 • Hospitalizácie v dôsledku úrazu
 • Invalidity v dôsledku choroby či úrazu/vydání průkazu ŤZP
 • Smrti v dôsledku choroby či úrazu

Cena 5,9 % z aktuálnej mesačnej splátky úveru bez úhrady za poistenie výdavkov

Balíček Basic

Poskytuje poistné krytie pre prípad

 • Hospitalizácie v dôsledku úrazu
 • Invalidity v dôsledku úrazu/ vydanie preukazu ŤZP
 • Smrti v dôsledku úrazu

Cena 2,9 % z aktuálnej mesačnej splátky úveru bez úhrady za poistenie výdavkov

Čo hradí poisťovňa?

Poistné riziko Čiastka plnenia
Pracovná neschopnosť Poistnou udalosťou je pracovná neschopnosť v dôsledku choroby či úrazu, trvajúca nepretržite aspoň 60 dní. Po uplynutí karenčnej doby (60 dní) je výplata poistného plnenia spätne od 1.dňa (od vzniku poistnej udalosti). Mesačná splátka až 12 splátok úveru
Strata zamestnania / ukončenie podnikania Poistnou udalosťou je strata zamestnania alebo ukončenie podnikania a zaradenie poisteného do evidencie uchádzačov o zamestnanie na Úrade práce, trvajúce nepretržite aspoň 60  dní. Po uplynutí karenčnej doby (60 dní) je výplata poistného plnenia spätne od 1.dňa (od vzniku poistnej udalosti). Mesačná splátka až 12 splátok úveru
Hospitalizácia v dôsledku úrazu Poistnou udalosťou je hospitalizácia poisteného v dôsledku úrazu, trvajúca viac než 3 dni. Mesačná splátka až 12 splátok úveru
Prerušenie prevádzky z dôvodu živlu Poistnou udalosťou je prerušenie prevádzky z dôvodu živlu, ktoré trvá nepretržite aspoň 15 dní. Mesačná splátka 1 splátka úveru
Invalidita v dôsledku choroby či úrazu/v dôsledku úrazu Vznik invalidity III. stupňa v dôsledku choroby či úrazu alebo priznanie nároku na preukaz ŤZP poistenému. Zostatok dlhu
Smrt v dôsledku choroby či úrazu/v dôsledku úrazu Poistnou udalosťou je smrť poisteného. Zostatok dlhu
Príklad splácania:
Pri úverovom rámci 1600 € je minimálna mesačná splátka 33,44 €. Pri úverovom rámci 1600 €, dobe trvania 12 mesiacov, do 20. dna v mesiaci, v ktorom je splatná posledná splátka, je ročná úroková sadzba karty 19,90 %, RPMN 21,82 %, celková suma splatná spotrebiteľom 1772,42 € a mesačné splátky sú postupne uvedené za jednotlivé mesiace: 159,86 €, 157,65 €, 155,44 €, 153,23 €, 151,02 €, 148,81 €, 146,60 €, 144,39 €, 142,17 €, 139,96 €, 137,75 €, 135,54 €.

Jednotlivé mesačné splátky, vrátane celkovej sumy splatnej spotrebiteľom, sú matematicky zaokrúhlené a môžu sa líšiť podľa dátumu čerpania. Tento príklad je iba ilustračný na základe zákonných predpokladov – čerpanie celej výšky úveru okamžite, bezhotovostne, v plnej výške, pri najvyššom poplatku a najvyššej úrokovej sadzbe. Poskytnutie úveru je počítané na 12 mesiacov pri splátkach s rovnakou výškou istiny. Každá žiadosť o úver je posudzovaná individuálne. Konkrétna ponuka sa môže od prezentovanej líšiť.

Pri schvaľovaní úveru môžu byť získavané informácie z iných zdrojov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Viac informácií nájdete na  www.homecredit.sk v záložke Ochrana osobných údajov. Ponuka nie je verejný prísľub a platí pri splnení podmienok Home Credit Slovakia, a. s., Teplická 7434/147, Piešťany 921 22, IČO: 36234176, ktorý je poskytovateľ finančných služieb a prevádzkovateľ osobných údajov.

Potrebujete ešte viac informácií?