Dokumenty na stiahnutie

Pôžičky

Pôžičky

Príručky

21. 12. 2019
Príručka pre Úverovú kartu
Stiahnuť

Úverové podmienky

09. 01. 2020
Úverové podmienky pre Úverovú kartu HC - IHK120, platné pre zmluvy uzatvorené od 9. 1. 2020
21. 12. 2019
Úverové podmienky pre Úverovú kartu HC - IHK218, platné pre zmluvy uzatvorené od 25. 5. 2018
21. 12. 2019
Úverové podmienky pre Úverovú kartu HC - IHK217, platné pre zmluvy uzatvorené od 26.10.2017 do 12.1.2018
21. 12. 2019
Úverové podmienky pre Úverovú kartu HC - IHK 118, platné pre zmluvy uzatvorené od 13. 1. 2018
21. 12. 2019
Úverové podmienky pre Úverovú kartu HC – IHK117, platné od 12. 04. 2017
21. 12. 2019
Úverové podmienky pre Úverovú kartu HC – IHK116, platné od 15.3.2016
21. 12. 2019
Úverové podmienky pre Úverovú kartu HC – IHK115, platné od 1.10.2015
21. 12. 2019
Úverové podmienky pre Úverovú kartu HC – IHK114, platné od 1.10.2014

Formuláre

21. 12. 2019
Potvrdenie o výške príjmov
21. 12. 2019
Žiadosť o vydanie náhradnej karty
21. 12. 2019
Výpoveď úverovej zmluvy o revolvingovom úvere
21. 12. 2019
Reklamácia kartovej transakcie
21. 12. 2019
Žiadosť o nové vygenerovanie PIN
21. 12. 2019
Oznámenie o zmene osobných údajov
21. 12. 2019
Žiadosť o vrátenie preplatku
21. 12. 2019
Žiadosť o zmenu výšky úverového rámca (okrem Strieborné karty Home Credit)
26. 02. 2020
Odstupenie od zmluvy

Sadzobníky

21. 12. 2019
Sadzobník poplatkov a odmien pre úverovú kartu Home Credit platný od 1.2.2019
21. 12. 2019
Sadzobník poplatkov a odmien pre úverovú kartu Home Credit platný od 1.11.2018
21. 12. 2019
Sadzobník poplatkov a odmien pre úverovú kartu Home Credit platný od 12.4.2017
21. 12. 2019
Sadzobník poplatkov a odmien pre úverovú kartu Home Credit platný od 1.1.2015

Informácie k poisteniu

21. 12. 2019
Informace o změně pojistitele
01. 04. 2020
Informácie o poistení – balíčky STANDARD, PLUS, PREMIUM, PZK, EASY – aktuálne platné znenie
01. 04. 2020
Informácie o poistení – balíčky BASIC, CLASSIC, EXTRA, OPTIMAL, COMFORT – aktuálne platné znenie
01. 04. 2020
Informačný dokument o poistnom produkte (Poistenie výdavkov, Poistenie zneužitia karty a Poistenie osobnych vecí a karty)
01. 04. 2020
Poistná zmluva k poisteniu výdajů 19100826/2009 - aktuálne platné znenie
01. 04. 2020
Zvláštné poistné podmienky pre skupinové poistenie pravidelných výdavkov zo spotrebiteľských, hotovostných a revolvingových úverov - aktuálné platné znenie
01. 04. 2020
Zvláštné poistné podmienky pre skupinové poistenie výdavkov vzniknutých zneužitím kreditnej či úverovej karty, stratou dokladov alebo kľúčov - aktuálné platné znenie
01. 11. 2018
Informácie o poistení schopnosti splácať - aktuálné platné znenie
01. 11. 2018
Informačný dokument o poistnom produkte (Poistenie úverových splátok) - aktuálne platné znenie
01. 11. 2018
Poistná zmluva 19100694 - aktuálné platné znenie
25. 05. 2018
Všeobecné poistné podmienky pre skupinové poistení úverových splátok (poistná zmluva 19100694) - aktuálne platné znenie
21. 12. 2019
Oznamenie poistnej udalosti - invalidita
21. 12. 2019
Oznamenie poistnej udalosti - hospitalizácie v dosledku úrazu
21. 12. 2019
Oznamenie poistnej udalosti - poistenie zneužitia karty a poistenie osobných vecí a karty
21. 12. 2019
Oznamenie poistnej udalosti - pracovná neschopnosť
21. 12. 2019
Oznamenie poistnej udalosti - prerušenia prevádzky z dovodu živlu
21. 12. 2019
Oznamenie poistnej udalosti - smrt v dosledku choroby a smrt v dosledku úrazu
21. 12. 2019
Oznamenie poistnej udalosti - strata príjmu, strata zamestnania, ukončenie podnikania