Havarijné poistenie a povinné zmluvné poistenie

Návod, ako postupovať v prípade hlásenia vzniknutej poistnej udalosti.

Poistná udalosť na Vašom vozidle

  • Ak nastala poistná udalosť na vašom vozidle, bezodkladne túto skutočnosť nahláste do príslušnej poisťovne, v ktorej máte dohodnuté havarijné poistenie alebo povinné zmluvné poistenie.
  • Podrobný návod, ako postupovať v prípade hlásenia vzniknutej poistnej udalosti nájdete v súboroch Informácie o poistení pre klienta alebo Osobitných podmienkach príslušnej poisťovne alebo na webe príslušnej poisťovne.
  • Poistnú udalosť nahláste tiež spoločnosti Home Credit Slovakia. Po dobu riešenia poistnej udalosti je klient povinný riadne splácať mesačné splátky úveru.
  • Upozorňujeme, že všetky zmluvné poisťovne a spoločnosť Home Credit Slovakia, a. s. nepovoľujú opravu poškodeného vozidla rozpočtom, tzn. svojpomocou. Poškodené vozidlo je vždy nutné opraviť v autorizovanom servise. Ich zoznamy nájdete na webe príslušnej poisťovne.
  • Klient sa na každej poistnej udalosti podieľa sumou, ktorá sa nazýva spoluúčasť. Výška spoluúčasti je uvedená v úverovej zmluve.

Ako nahlásiť škodu na vašom vozidle?

GENERALI POISŤOVŇA

On-line kedykoľvek na www.generali.sk

Telefonicky na čísle
02/38 11 11 17

UNIQA POISŤOVŇA

On-line kedykoľvek na www.uniqa.sk

Telefonicky na čísle
232 600 100

Vyplnený formulár odošlite poštou na adresu: UNIQA poisťovňa, a. s., Krasovského 15, 851 01 Bratislava

KOMUNÁLNA POISŤOVŇA

On-line kedykoľvek na www.kpas.sk

Telefonicky na čísle
0850 111 566

Vyplnený formulár odošlite poštou na adresu: Komunálna poisťovňa, a. s., Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

Dokumenty na stiahnutie

Informácie o poistení Generali

Informácie o poistení Generali (PDF 268 kB)

Osobitné podmienky poistenia UNIQA
Formulár Záznam o dopravnej nehode
Formulár na hlásenie poistnej udalosti - Home Credit