Havarijné poistenie a povinné zmluvné poistenie • Home Credit…

Havarijné poistenie a povinné zmluvné poistenie

Návod, ako postupovať v prípade hlásenia vzniknutej poistnej udalosti.

DESK Financ auta pov ruc

Poistná udalosť na Vašom vozidle

  • Ak nastala poistná udalosť na vašom vozidle, bezodkladne túto skutočnosť nahláste do príslušnej poisťovne, v ktorej máte dohodnuté havarijné poistenie alebo povinné zmluvné poistenie.
  • Návod, ako postupovať v prípade hlásenia vzniknutej poistnej udalosti môžete vo väčšine prípadov nájsť napríklad na webe príslušnej poisťovne.
  • Poistnú udalosť nahláste tiež spoločnosti Home Credit Slovakia, a. s., a to na formulári tu, prípadne na telefónnom
    čísle 033/77 67 408 alebo e-mailovej adrese boa@homecredit.sk. Po dobu riešenia poistnej udalosti je klient povinný riadne splácať mesačné splátky úveru.
  • Upozorňujeme, že spoločnosť Home Credit Slovakia, a. s. nepovoľuje opravu poškodeného vozidla rozpočtom, tzn. svojpomocou. Poškodené vozidlo je vždy nutné opraviť v autorizovanom servise. Ich zoznamy nájdete na webe príslušnej poisťovne.
  • Klient sa na každej poistnej udalosti podieľa sumou, ktorá sa nazýva spoluúčasť. Výška spoluúčasti je uvedená v poistnej zmluve.

Dokumenty na stiahnutie

Informácie o poistení Generali

Osobitné podmienky poistenia UNIQA

Formulár Záznam o dopravnej nehode

Formulár na hlásenie poistnej udalosti - Home Credit