Doplnkové služby

Flexibilita výšky splátok a odloženie splátok.

Chcem spojiť pôžičky

ODLOŽENIE SPLÁTOK

Po každých 6 riadne zaplatených splátkach si môžete odložiť jednu splátku.

Ako na to?

Ako na to?

V prípade, že máte záujem o odloženie splátok, kontaktujte prosím naše Klientské centrum na telefóne 0850 11 11 18. Naši operátori s vami preberú konkrétny postup odloženia vašich splátok.

FLEXIBILITA VÝŠKY SPLÁTOK

Po každých 6 riadne zaplatených splátkach si môžete zvýšiť alebo znížiť mesačnú splátku.

Ako na to?

Ako na to?

V prípade, že máte záujem o zmenu výšky splátok kontaktujte prosím naše Klientské centrum na telefóne 0850 11 11 18. Naši operátori s vami preberú konkrétny postup zníženia / zvýšenia splátok.