Doplnkové služby

Flexibilita výšky splátok a odloženie splátok.

Chcem spojiť pôžičky

Odloženie splátok

Po každých 6 riadne zaplatených splátkach si môžete odložiť jednu splátku.

Ako na to?

Ako na to?

V prípade, že máte záujem o odloženie splátok, kontaktujte prosím naše Klientske centrum na telefóne 0850 11 11 18. Naši operátori s vami preberú konkrétny postup odloženia vašich splátok.

Flexibilita výšky splátok

Po každých 6 riadne zaplatených splátkach si môžete zvýšiť alebo znížiť mesačnú splátku.

Ako na to?

Ako na to?

V prípade, že máte záujem o zmenu výšky splátok kontaktujte prosím naše Klientske centrum na telefóne 0850 11 11 18. Naši operátori s vami preberú konkrétny postup zníženia / zvýšenia splátok.