Cookies • Home Credit Slovakia, a.s.

Cookies

Informácie o typoch, fungovaní i spracovaní súborov cookie a iných technológií.

1900 cookies 1944x1356px d628b67a c0dc634d093a697f643464cb14d27aee

Tieto webové stránky sú prevádzkované spoločnosťou Home Credit Slovakia, a. s. so sídlom: Teplická 7434/147, 921 22 Piešťany, IČO: 36234176, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č.: 10130/T (ďalej len „Spoločnosť“ alebo „Home Credit“). Spoločnosť prostredníctvom webových stránok kontroluje a ďalej spracováva informácie uložené v súboroch typu cookie či s využitím iných identifikátorov (zjednodušene „cookies“). Tento text pojednáva o funkciách spomínaných technológií a zoznamuje návštevníkov s cieľom a rozsahom spracovania.

Weby spoločnosti Home Credit sa riadia definovanými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov a ochrane súkromia. Viac si prečítate v záložke Ochrana osobných údajov.

Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré umožňujú webovým stránkam rozpoznať zariadenie používateľa. Pri návšteve webových stránok sa stiahnu do vášho zariadenia a pri ďalších návštevách sa cookies zasielajú späť na webovú stránku, ktorá ich rozpozná.

Nastavenie preferencií a správa obsahu sa deje na úrovni webového prehliadača. Používateľ, ktorý k webovému obsahu pristupuje z viacerých zariadení, svoje voľby potvrdzuje pre každé takéto zariadenie a prehliadač individuálne. Zároveň platí, že je možné súbory cookies spravovať cez nastavenie používaného prehliadača, kde je možné si tieto súbory v detaile zobraziť a prípadne aj zmazať. Viac o postupoch a nastaveniach nájdete v pomocníkovi vášho prehliadača.

Majte tiež na pamäti, že zablokovaním niektorých typov cookies môžete ovplyvniť správnu funkčnosť stránok a ich vlastnosti.

Informácie uložené v súboroch, o ktorých tu pojednávame, ďalej rozdeľujeme do kategórií, a to podľa účelu spracovania alebo typu uložených dát Obsahom môžu byť dáta o zariadení, časová značka k určitej udalosti alebo identifikátory služieb tretích strán. Pojmom tretia strana sa rozumie subjekt, ktorý pre nás zaisťuje služby, predovšetkým v oblasti analytických a inzertných služieb. Cookie súbory tretích strán sú potom také, ktoré zapisuje iná ako navštívená doména.

Podľa doby uchovania informácií rozlišujeme cookies relačné a trvalé.

Relačné cookies prepájajú aktivity používateľa iba počas prezerania webových stránok. Aktivujú sa otvorením okna prehliadača spolu s načítaním stránky a po zatvorení aplikácie sa vymažú.

Trvalé cookies zostávajú v zariadení používateľa do doby, než skončí ich platnosť Aktivujú sa pri návšteve webovej stránky, ktorá súbory cookie vytvorila. Pomáhajú nám o. i. rozpoznať vaše minulé návštevy.

Súbory cookie a iné obdobné technológie spracovávame a používame na nasledujúce účely

NEVYHNUTNÉ TECHNOLÓGIE
Sú potrebné na správne fungovanie webových stránok. Používanie potrebných cookies na našich webových stránkach je vždy v súlade s nastavením vo vašom webovom prehliadači. Ich spracovanie sa nezakladá na udelenom súhlase. Popri zabezpečení funkčnosti webu sem spadá aj základná analytika a diagnostika.

ANALYTICKÉ FUNKCIE
Zhromažďujú anonymné informácie o navštívených stránkach, napríklad o tom, akým spôsobom návštevník používa obsah webu, aké stránky najčastejšie navštevuje a či dostáva z webovej stránky chybové správy. Tieto cookies nezhromažďujú identifikačné údaje o konkrétnom používateľovi. Ich využitie je iba na zlepšenie fungovania webových stránok.

PREFERENCIE A OBSAH
Pamätajú si vaše voľby, nastavenia zobrazenia a písma alebo jazyk a oblasť, kde sa nachádzate. Tým zlepšujú komfort pri prezeraní webu a rozširujú funkcionalitu stránok. Ďalej umožňujú sledovanie videí, umiestnenie komentárov na blogu a pod. Informácie zhromažďované prostredníctvom týchto cookies sú anonymné a nesledujú vaše aktivity pri návšteve iných webových stránok.

PERSONALIZOVANÉ PONUKY
Zhromažďujú informácie o vašich záujmoch pri prezeraní stránok a podľa toho prispôsobujú zobrazované reklamy a podobne. Naše webové stránky využívajú cookies reklamných systémov a technológie tretích strán, čím nám pomáhajú v poskytovaní našich služieb. Vďaka nim môžeme cielene oslovovať návštevníkov, ktorí sa už zaujímajú o ponuku Home Creditu.

Neudelením súhlasu dôjde k vypnutiu funkcie nástrojov na zacielenie reklamy, ktorá sa vám síce bude zobrazovať ďalej, ale bez súvislosti s vašimi záujmami.

Pozrite si podrobnejšie informácie o službách pracujúcich so súbormi cookie.