Cookies

Informácie o súboroch cookies.

hlavní fotka baneru

Čo sú cookies?

Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve webovej stránky stiahnu do vášho počítača, mobilného telefónu alebo iného zariadenia. Následne pri každej ďalšej návšteve tejto webovej stránky sa súbory cookies zasielajú zpäť na pôvodnú webovú stránku alebo na inú stránku, ktorá cookies rozpozná. Cookies sú užitočné, pretože umožňujú webovým stránkam rozpoznať zariadenie používateľa.

Trvalé cookies

Tieto cookies zostávajú v zariadení používateľa po dobu, ktorá je stanovená v súbore cookie. Aktivujú sa vždy, keď používateľ navštívi webovú stránku, ktorá daný súbor cookie vytvorila.

Relačné cookies

Tieto súbory umožňujú prevádzkovateľom webových stránok prepájať jednotlivé aktivity používateľa v čase prezerania webových stránok. V okamihu otvorenia okna prehliadača sa tieto súbory aktivujú a deaktivujú sa ihneď po zavretí okna prehliadača. Relačné cookies sú dočasné a po zavretí prehliadača sa všetky tieto súbory vymažú.

Cookies majú rôzne funkcie, ako napríklad efektívnejšie vyhľadávanie medzi jednotlivými webovými stránkami, pamätajú si vaše preferencie a celkovo zvyšujú použivateľský komfort. Tiež môžu zaistiť, aby reklamy, ktoré vidíte online, zodpovedali vašim záujmom a preferenciám.

Ďalšie informácie o cookies sú dostupné na www.allaboutcookies.org a www.youronlinechoices.eu.

Cookies používané na webových stránkach www.homecredit.sk

Zoznam všetkých typov cookies používaných na webových stránkach.

Nevyhnutné cookies

Tieto cookies sú bezpodmienečne nutné na fungovanie webových stránok a súhlas používateľa s týmito cookies nie je vyžadovaný. Bez týchto cookies nebudú niektoré funkcie webových stránok možné.

Výkonnostné cookies

Tieto cookies zhromažďujú anonymné informácie o navštívených stránkach. Tieto súbory cookies zhromažďujú informácie o tom, akým spôsobom návštevník používa webové stránky, napríklad, ktoré stránky najčastejšie navštevuje a či dostáva z webovej stránky chybové správy. Tieto cookies nezhromažďujú identifikačné údaje o používateľovi, všetky informácie sú agregované a teda anonymné. Tieto cookies sa používajú iba na zlepšenie fungovania webových stránok.

Funkčné cookies

Tieto cookies si pamätajú vaše voľby a na základe toho zlepšujú váš používateľský komfort pri používaní webových stránok. Funkčné cookies umožňujú webovej stránke zapamätať si vaše voľby (napr. vaše používateľské meno, jazyk alebo oblasť, kde sa nachádzate) a tým vám rozširujú vyhovujúce funkcionality stránok. Tieto cookies si môžu tiež zapamätať zmeny vo veľkosti písma, fontu a ďalších častí webových stránok, tak ako si ich používateľ prispôsobil. Ďalej umožňujú využitie služieb, o ktoré užívateľ požiadal, ako je napríklad sledovanie videí, umiestnenie komentárov na blogu apod. Informácie zhromažďované prostredníctvom týchto cookies sú anonymné a nesledujú vaše aktivity pri návšteve iných webových stránok.

Cielené alebo reklamné cookies

Tieto cookies zhromažďujú informácie o vašich zvyklostiach pri vyhľadávaní a podľa toho cielia reklamné oznámenia relevantné k vaším záujmom a vašej osobe.

Tieto cookies sú používané s cieľom lepšieho zacielenia reklamy na používateľa. Tiež sa využívajú na obmedzenie počtu reklamných oznámení voči jednému používateľovi a zefektívňujú reklamné kampane. Všetky informácie sú anonymné. Tieto cookies sú spravidla umiestňované na webovej stránke tretími stranami so súhlasom prevádzkovateľa webových stránok. Cookies si zapamätajú, že používateľ stránku navštívil a túto funkcionalitu potom zdieľajú s ďalšími subjektmi. Veľmi často sú potom tieto cookies spojené s funkcionalitou stránok zaisťovanou ďalším subjektom.

Ak nemáte záujem o zobrazovanie reklám touto formou, môžete upraviť nastavenie cookies v prehliadači, prípadne sa odhlásiť od ich používania na odkazoch uvedených v priloženom dokumente.

Prehľad a ďalšie informácie o službách, ktoré so súbormi cookie pracujú, nájdete v priloženom dokumente.

Je dôležité spomenúť, že zmenou nastavenia, pri ktorej dôjde k vypnutiu funkcie nástrojov na cielenie reklamy, nedôjde k tomu, že sa vám už žiadne reklamy zobrazovať nebudú. Týmto krokom iba obmedzíte zobrazovanie reklám zodpovedajúcich vašim preferenciám a záujmom.

Behaviorálne cielenie reklamy a ochrana súkromia na internete

Odvetvie internetového priemyslu vypracovalo sprievodcu behaviorálne cielenej reklamy a ochrany súkromia na internete, s ktorým sa môžete zoznámiť na stránke www.youronlinechoices.eu. Sprievodca obsahuje vysvetlenie samoregulačnej schémy IAB a tým umožňuje získať lepšiu kontrolu nad zobrazovaním reklamy na vašom zariadení.

Nastavenie prehliadača a nastavenie cookies

V záložke Help na lište väčšiny prehliadačov nájdete návod ako zabrániť vášmu prehliadaču prijímať nové cookies, ako dostávať oznámenia v prípadoch prijatia nových cookies a ako deaktivovať všetky cookies. Rovnako tak si môžete deaktivovať alebo úplne vymazať podobné dáta používané vaším prehliadačom ako doplnkové moduly, ako napríklad flash cookies a to tým, že zmeníte nastavenie doplnkového modulu alebo tým, že navštívite webovú stránku jeho výrobcu.

Pretože vám súbory cookies umožňujú využívať niektoré základné funkcie webovej stránky, odporúčame vám, aby ste cookies nechali zapnuté. Napríklad pokiaľ zablokujete alebo odmietnete niektoré súbory cookies, nebudete môcť používať naše produkty a služby, ktoré vyžadujú vaše prihlásenie. Pokiaľ necháte cookies zapnuté, nezabudnite sa vždy odhlásiť, pokiaľ používate zdieľaný počítač.