Poistenie schopnosti splácať

Dohodnite si k svojej karte alebo Šikovnému účtu kvalitné poistenie a pokojne splácajte.

Vyberte si balíček, ktorý vám bude vyhovovať.

Poistenie pomôže pri chorobe, strate príjmu alebo odcudzení či strate osobných vecí.

Na výber máte z nasledujúcich balíčkov poistenia

BALÍČEK MAXIM+

BALÍČEK MAXIM+

Pomôže pri pracovnej neschopnosti, strate príjmu, dlhodobom ošetrovaní člena rodiny, hospitalizácii, invalidite 50 % a viac, úmrtí. Obsahuje benefit odklad splátky zadarmo.
Cena: 8,9 % z mesačnej splátky úveru.

Viac info
BALÍČEK MAXIM

BALÍČEK MAXIM

Pomôže pri pracovnej neschopnosti, strate príjmu, hospitalizácii, invalidite 70 % a viac, úmrtí následkom úrazu.
Cena: 5,9 % z mesačnej splátky úveru.

BALÍČEK POHODA+

BALÍČEK POHODA+

Pomôže nahradiť osobné veci, doklady, elektroniku, hotovosť a kreditnú kartu. Poisťovňa preplatí zaobstaranie nových vecí a škodu spôsobenú zneužitím karty.
Cena: 1,69 € mesačne.

Na čo sa najčastejšie pýtate

Kedy a ako si môžem dohodnúť poistenie osobných vecí a zneužitia karty?

Vybraný balíček poistenia si môžete dohodnúť rovno pri vybavovaní úveru alebo kedykoľvek v priebehu jeho trvania na telefónnom čísle 0850 111 118.

Pre koho je poistenie určené?

Poistenie je pre každého, kto si u nás dohodne alebo už má Šikovný účet alebo kreditnú kartu, a záleží mu na jeho peniazoch, cennostiach alebo elektronike.

NASTALA POISTNÁ UDALOSŤ?
Poistnú udalosť oznamujete bez zbytočného odkladu poisťovni na kontakty uvedené v príslušnom formulári „Oznámenie poistnej udalosti“, ktorý je dostupný v časti Dokumenty na stiahnutie.

Viac informácií