Pomáhame tam,
kde to potrebujú

Dobré veci sa dajú robiť, iba ak chcete. Keď nie ste ľahostajní a máte v sebe aspoň kúsok dobročinnosti - pomáhať iným vás nemusí nikto nútiť. Home Credit Slovakia, a. s. každoročne podporuje vybrané projekty v oblasti kultúry, zdravotníctva, vzdelávania a sociálnej sféry. V roku 2010 sme nadviazali spoluprácu s občianskym združením Život deťom.

Letné Shakespearovské slávnosti

Hlavným projektom z oblasti kultúry, ktorý každoročne podporujeme, sú Letné Shakespearovské slávnosti. Táto kultúrna akcia je jedinečnou prehliadkou najkvalitnejšieho slovenského a českého divadla.

Letné Shakespearovské slávnosti

Považuje sa za jednu z popredných kultúrnych udalostí roka. História festivalu sa začala v roku 1994 v Prahe. Od roku 2001 sa slávnosti konajú aj na Slovensku. Festival tým získal medzinárodný rozmer. K bratislavským divákom sa drámy Williama Shakespeara, v naštudovaní popredných slovenských a českých umelcov, dostávajú tiež vďaka podpore hlavného partnera - spoločnosti Home Credit Slovakia.