Zásady Home Creditu • Home Credit Slovakia, a.s.

Zásady 
Home Creditu

Pri poskytovaní úverov sa riadime
nasledujúcimi 5 zásadami.

DESK Z sady
1.

Vždy viete, koľko zaplatíte

Cenu všetkých našich služieb nájdete vždy v zmluve, alebo v úverových podmienkach.

2.

Vždy máte mesiac
na rozmyslenie

Požičané peniaze nám môžete do 1 mesiaca vrátiť bez akýchkoľvek úrokov a poplatkov.

3.

S nami ste v bezpečí

Pri každej žiadosti o pôžičku si dávame pozor, aby sme vás ani vašich blízkych nedostali do problémov.

4.

Peniaze vždy pod kontrolou

Všetky údaje o svojej pôžičke nájdete kedykoľvek prehľadne v našej mobilnej aplikácii. Dovoláte sa nám do minúty, alebo sa vám ozveme späť.

5.

Nečakáme na vaše potknutie

Nezaplatenú splátku vám vždy pripomenieme v takom termíne, aby ju bolo možné zaplatiť bez sankcií.

Na dodržiavanie našich zásad dohliada ombudsman klientov Home Creditu, Miroslav Zborovský. Ak máte pocit, že sme niektorú zo zásad porušili, alebo ste sa v súvislosti s našou pôžičkou dostali do ťaživej životnej situácie, neváhajte ho kontaktovať na e-mailu miroslav.zborovsky@homecredit.cz.