Až 7 000 €
s kartou na čokoľvek

chcem požičať

Pôžička s garanciou bezpečia

  • Keď budete potrebovať, raz do roka si môžete bezplatne odložiť splátku.
  • O každom pohybe na vašom účte vám dáme vedieť SMS správou.
  • Nemusíte o ne nikde žiadať. SMS správy vám budú chodiť automaticky na mobilný telefón, uvedený v zmluve.
  • Pôžičku môžete kedykoľvek zadarmo doplatiť.

Príklady splátok

1 600 €

len za
35 € mesačne

2 400 €

len za
52 € mesačne

3 200 €

len za
59 € mesačne

6 000 €

len za
128,5 € mesačne

Žiadosť po telefóne 0800 608 708
Na naše linky voláte zdarma alebo my môžeme zavolať vám.

Pri úverovom rámci 1 600 €, dobe trvania 12 mesiacov do 20. dňa v mesiaci, v ktorom je splatná posledná splátka, je ročná úroková sadzba karty 19,45 %, RPMN 21,28 %, celková suma splatná spotrebiteľom 1768,52 € a mesačné splátky sú postupne uvedené za jednotlivé mesiace: 159,26 €, 157,10 €, 154,94 €, 152,78 €, 150,62 € ,148,46 €, 146,30 €, 144,14 €, 141,97 € , 139,81 €, 137,65 €, 135,49 €.
V ponúkanej variante 1 600 € je vaša minimálna mesačná splátka 35 €. Každá žiadosť o úver je posudzovaná individuálne. Konkrétna ponuka sa môže od prezentovanej líšiť.

Pri úverovom rámci 2 400 €, dobe trvania 12 mesiacov do 20. dňa v mesiaci, v ktorom je splatná posledná splátka, je ročná úroková sadzba karty 19,10 %, RPMN 20,86%, celková suma splatná spotrebiteľom 2 648,30 € a mesačné splátky sú postupne uvedené za jednotlivé mesiace: 238,20 €, 235,02 €, 231,83 €, 228,65 € , 225,47 €, 222,28 €, 219,10 €, 215,92 €, 212,73 €, 209,55 €, 206,37 €, 203,18 €.
V ponúkanej variante 2 400 € je vaša minimálna mesačná splátka 52 €. Každá žiadosť o úver je posudzovaná individuálne.
Konkrétna ponuka sa môže od prezentovanej líšiť.

Pri úverovom rámci 3 200 €, dobe trvania 12 mesiacov do 20. dňa v mesiaci, v ktorom je splatná posledná splátka, je ročná úroková sadzba karty 13,45 %, RPMN 14,31 %, celková suma splatná spotrebiteľom 3 433,18 € a mesačné splátky sú postupne uvedené za jednotlivé mesiace: 302,54 €, 299,55 €, 296,56 €, 293,57 € , 290,58 €, 287,59 €, 284,60 €, 281,61 €, 278,63 €, 275,64 €, 272,65 €, 269,66 €.
V ponúkanej variante 3 200 € je vaša minimálna mesačná splátka 59 €. Každá žiadosť o úver je posudzovaná individuálne. Konkréta ponuka sa môže od prezentovanej líšiť.

Pri úverovom rámci 6 000€, dobe trvania 12 mesiacov do 20. dňa v mesiaci, v ktorom je splatná posledná splátka, je ročná úroková sadzba karty 18,68 %, RPMN 20,37 %, celková suma splatná spotrebiteľom 6 607,10 € a mesačné splátky sú postupne uvedené za jednotlivé mesiace: 593,40 €, 585,62 €, 577,83 €, 570,05 € , 562,27 €, 554,48 €, 546,70 €, 538,92 €, 531,13 €, 523,35 €, 515,57 €, 507,78 €.
V ponúkanej variante 6 000 € je vaša minimálna mesačná splátka 128,50 €. Každá žiadosť o úver je posudzovaná individuálne. Konkrétna ponuka sa môže od prezentovanej líšiť.

Jednotlivé mesačné splátky, vrátane celkovej čiastky splatnej spotrebiteľom, sú matematicky zaokrúhlené a môžu sa líšiť podľa dátumu čerpania. Tento príklad je iba ilustračný na základe zákonných predpokladov – čerpanie celej výšky úveru okamžite, bezhotovostne, v plnej výške, pri najvyššom poplatku a najvyššej úrokovej sadzbe. Poskytnutie úveru je počítané na 12 mesiacov pri splátkach s rovnakou výškou istiny.
Pri schvaľovaní úveru môžu byť získavané informácie z iných zdrojov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Viac informácií nájdete na  www.homecredit.sk. Ponuka nie je verejný prísľub a platí pri splnení podmienok Home Credit Slovakia, a. s., Teplická 7434/147, Piešťany 921 22, IČO: 36234176, ktorý je poskytovateľ finančných služieb a prevádzkovateľ osobných údajov.

Zobraziť celý text
Jan Holoch - ombudsman klientů Home Creditu

Na dodržiavanie zásad dohliada Miroslav Zborovský,
ombudsman klientov Home Creditu.

"Ak budete mať pocit, že sme niektorú zo zásad nedodržali, s dôverou sa na mňa obráťte a spoločne všetko vyriešime k Vašej spokojnosti."

VŠETKY ZÁSADY