Až 6 000 €
s kartou na čokoľvek

chcem požičať

Vaše peniaze máte stále po ruke

  • Vyberte si pôžičku na kartu od 400 - 6 000 €
  • Hotovosť z dohovoreného úveru vám pošleme
    na váš bežný účet
  • Úver možno kedykoľvek zadarmo doplatiť
  • Zadarmo vám zašleme aj kartu, ktorá je súčasťou vášho úveru a umožní vám čerpať dalšiu hotovosť
Viac informácií

Príklady splátok

1 600 €

len za
35 € mesačne

2 400 €

len za
52 € mesačne

3 200 €

len za
59 € mesačne

6 000 €

len za
128,5 € mesačne

Volajte
zadarmo


0800 608 708

Alebo my
môžeme zavolať Vám

Zavolajte mi

Pri úverovom rámci 1 600 €, dobe trvania 12 mesiacov do 20. dňa v mesiaci, v ktorom je splatná posledná splátka, je ročná úroková sadzba karty 19,45 %, RPMN 21,28 %, celková čiastka splatná spotrebiteľom 1 768,52 € a mesačne splátky sú postupne uvedené za jednotlivé mesiace: 159,26 €, 157,10 €, 154,94 €, 152,78 €, 150,62 € ,148,46 €, 146,30 €, 144,14 €, 141,97 € , 139,81 €, 137,65 €, 135,49 €.

V ponúkanej variante 1 600 € je Vaša minimálna mesačná splátka 35 €. Každá žiadosť o uver je posudzovaná individuálne a môže sa od prezentovanej líšiť.

Pri úverovom rámci 2 400 €, dobe trvania 12 mesiacov do 20. dňa v mesiaci, v ktorom je splatná posledná splátka, je ročná úroková sadzba karty 19,10 %, RPMN 20,88 %, celková čiastka splatná spotrebiteľom 2 646,96 € a mesačne splátky sú postupne uvedené za jednotlivé mesiace: 236,86 €, 235,02 €, 231,83 €, 228,65 € , 225,47 €, 222,28 €, 219,10 €, 215,92 €, 212,73 €, 209,55 €, 206,37 €, 203,18 €.

V ponúkanej variante 2 400 € je Vaša minimálna mesačná splátka 52 €. Každá žiadosť o uver je posudzovaná individuálne a môže sa od prezentovanej líšiť.

Pri úverovom rámci 3 200 €, dobe trvania 12 mesiacov do 20. dňa v mesiaci, v ktorom je splatná posledná splátka, je ročná úroková sadzba karty 13,45 %, RPMN 14,33 %, celková čiastka splatná spotrebiteľom 3 430,34 € a mesačne splátky sú postupne uvedené za jednotlivé mesiace: 299,70 €, 299,55 €, 296,56 €, 293,57 € , 290,58 €, 287,59 €, 284,60 €, 281,61 €, 278,63 €, 275,64 €, 272,65 €, 269,66 €.

V ponúkanej variante 3 200 € je Vaša minimálna mesačná splátka 59 €. Každá žiadosť o uver je posudzovaná individuálne a môže sa od prezentovanej líšiť.

Pri úverovom rámci 6 000 €, dobe trvania 12 mesiacov do 20. dňa v mesiaci, v ktorom je splatná posledná splátka, je ročná úroková sadzba karty 18,68 %, RPMN 20,42 %, celková čiastka splatná spotrebiteľom 6 586,80 € a mesačne splátky sú postupne uvedené za jednotlivé mesiace: 573,10 €, 585,62 €, 577,83 €, 570,05 € , 562,27 €, 554,48 €, 546,70 €, 538,92 €, 531,13 €, 523,35 €, 515,57 €, 507,78 €.

V ponúkanej variante 6 000 € je Vaša minimálna mesačná splátka 128,50 €. Každá žiadosť o uver je posudzovaná individuálne a môže sa od prezentovanej líšiť.

Jednotlivé mesačné splátky, vrátane celkovej čiastky splatnej spotrebiteľom, sú matematicky zaokrúhlené a môžu sa líšiť podľa dátumu čerpania. Tento príklad je iba ilustračný na základe zákonných predpokladov – čerpanie celej výšky úveru okamžite, bezhotovostne, v plnej výške, pri najvyššom poplatku a najvyššej úrokovej sadzbe. Poskytnutie úveru je počítané na 12 mesiacov pri splátkach s rovnakou výškou istiny.

Pri schvaľovaní úveru môžu byť získané informácie z úverových registrov SOLUS, Nebankového registra klientskych informácií, Spoločného registra bankových informácií a Registra spotrebiteľských úverov združenia SOLUS. Viac informácií vrátane informácií o úverových registroch nájdete na www.solus.sk, www.nbcb.sk, www.sbcb.sk, a www.homecredit.sk. Ponuka nie je verejný prísľub a platí pri splnení podmienok Home Credit Slovakia, a.s., Teplická 7434/147, Piešťany 921 22, IČO: 36234176, ktorý je poskytovateľ finančných služieb a prevádzkovateľ osobných údajov. Sprostredkovateľom je Crystal Call, a.s., Hálkova 1/A, Bratislava 831 03, IČO: 35880805.  www.solus.sk, www.nbcb.skwww.HomeCredit.sk.
Ponuka nie je verejný prísľub a platí pri splnení podmienok Home Credit Slovakia, a.s., Teplická 7434/147, Piešťany 921 22, IČO: 36234176, ktorý je poskytovateľ finančných služieb a prevádzkovateľ osobných údajov. Sprostredkovateľom je Crystal Call, a.s., Hálkova 1/A, Bratislava 831 03, IČO: 35880805.

Zobraziť celý text