Darujte krásny darček

Darujte krásny darček

Kvety, bonboniéry, pohľadnice, perníkové srdcia, ale aj šperk či romantická večera a víkendový pobyt.
Aj takýmito darčekmi obdarúvajú muži nežné pohlavie na medzinárodný sviatok žien, ktorý sa oslavuje 8. marca.

Obdarujte aj Vy výnimočnú ženu krásnym šperkom od iZlato.sk. Či už je to Vaša partnerka, matka, sestra, dcéra – určite si to zaslúži. Každá žena túži vlastniť niečo, čo jej bolo darované srdcom. Darovať jej, samozrejme, môžete čokoľvek.

Ak jej však darujete šperk, zaručene
jej vyčaríte úsmev na perách a prebudíte v nej šťastie, ktoré dokáže v žene prebudiť len krásny šperk darovaný z lásky.
www.iZlato.sk

Postup získania zliav a akcií naviazaných na kreditnú kartu

 • Vyplňte jednoduchý formulár na tejto stránke hore vpravo
 • Žiadosť vybavíte s naším špecialistom, ktorý Vám zavolá a vysvetlí výhody a podmienky karty
 • K hovoru si pripravte nasledujúce doklady: 2 platné doklady totožnosti (napr. cestovný pas, vodičský preukaz). Občania SR musia vždy doložiť občiansky preukaz. Cudzinci potom musia predložiť doklad potvrdenie o trvalom pobyte a druhý doklad totožnosti.
 • Po schválení zmluvy Vám kartu v dohodnutom termíne doručí kuriér. Potom môžete okamžite začať zľavy a akcie využívať.
  Tešíme sa na Váš kontakt.

Pre získanie karty nám zanechajte kontakt

Vyplňte, prosím, tento jednoduchý formulár, my Vám zavoláme a vysvetlíme, ako získať kartu a s ňou spojené zľavy a akčné ponuky.

Vyše uvedený žiadateľ zaškrtnutím políčka súhlasu a odoslaním vyplneného formulára súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo a zdroj príjmu spoločnosťou Home Credit Slovakia, a. s., Teplická 7434/147, Piešťany 921 22, IČO: 36234176 (ďalej len “prevádzkovateľ“) v informačnom systéme prevádzkovateľa za účelom kontaktovania jeho osoby s ponukou produktu prevádzkovateľa, prípadne za iným marketingovým účelom a tiež za účelom vyhodnocovania marketingových aktivít, a to po dobu 100 dní odo dňa ich poskytnutia. Poskytnuté osobné údaje budú prevádzkovateľom spracované v súlade s platnou právnou úpravou.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Osobné údaje sú spracúvané úplne alebo čiastočne automatizovanými prostriedkami.

Ako dotknutá osoba máte právo:

 • na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať
  • a) potvrdenie, či sú alebo nie sú Vaše osobné údaje spracúvané,
  • b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme na informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod,
  • c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme na presné informácie o zdroji, z ktorého boli získané Vaše osobné údaje na spracúvanie,
  • d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • e) opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • f) likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môžete požiadať o ich vrátenie,
  • g) likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
  • h) blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby
 • na základe písomnej žiadosti u prevádzkovateľa namietať voči
  • a) spracúvaniu osobných údajov, o ktorých predpokladáte, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez Vášho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
  • b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
  • c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.
 • na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do Vašich práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

Výhodne alebo so zľavou môžete nakupovať u viac než 15 partnerov siete Premia!

 • Auto Kelly
 • Eiffel Optic
 • Fotolab
 • HZH sport
 • Koala Tours
 • Mojalekaren.sk
 • Mountfield
 • Orava
 • Ozeta
 • Rajpradla.sk
 • Scan Quilt
 • Seneca Tours
 • Tatratour
 • TIP Travel
 • Naše ceny sú vždy transparentné, pri podpise zmluvy budete presne vedieť, koľko a za čo zaplatíte. Všetko o našich zásadách
 • Ak s našou pôžičkou nie ste spokojní, môžete nám peniaze do 1 mesiaca vrátiť. Všetko o našich zásadách
 • Každú žiadosť zodpovedne overujeme a odporúčame, či si pôžičku zobrať, alebo finančnú situáciu riešiť iným, bezpečnejším spôsobom. Všetko o našich zásadách
 • Pri hotovostných pôžičkách ponúkame prístup k peniazom najneskôr nasledujúci pracovný deň po podpise zmluvy. Všetko o našich zásadách
 • Aktuálny stav pôžičky môžete zistiť prostredníctvom počítača alebo telefónu 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Všetko o našich zásadách
 • Naše pôžičky sú vždy bezpečné a poskytujú maximálný komfort pri splácaní. Všetko o našich zásadách
 • Blížiacu sa splátku Vám vždy pripomenieme v takom termíne, aby ju bolo možné zaplatiť bez sankcií. Všetko o našich zásadách
 • Pokiaľ bude behom splácania potreba, vždy vám pomôžeme. Všetko o našich zásadách
 • Robíme všetko pre to, aby ste na spojenie s operátorom nečakali dlhšie ako 1 minútu. Ak sa tak stane a budete si to priať, zavoláme Vám ešte v ten deň naspäť. Všetko o našich zásadách
 • Na klientsku linku nám stačí zavolať iba raz. Ak Vašu požiadavku nevyriešime pri prvom telefonáte, do 5 pracovných dní Vám zavoláme s návrhom riešenia. Všetko o našich zásadách