Zimné alebo jarné prázdniny v Tyrolských Alpách?

Zimné alebo jarné prázdniny v Tyrolských Alpách?

Rezerváciu je nutné uskutočniť online na stránkach www.trip.travel/cs/.

Pri potvrdzovaní rezervácie zadajte zľavový kód „PREMIASTANTONLET“ do označeného políčka vo formulári.

Zľava platí do 31. 12. 2012.

Širšiu ponuku zájazdov nájdete na www.trip.travel/cs/

Postup získania zliav a akcií naviazaných na kreditnú kartu

 • Vyplňte jednoduchý formulár na tejto stránke hore vpravo
 • Žiadosť vybavíte s naším špecialistom, ktorý Vám zavolá a vysvetlí výhody a podmienky karty
 • K hovoru si pripravte nasledujúce doklady: 2 platné doklady totožnosti (napr. cestovný pas, vodičský preukaz). Občania SR musia vždy doložiť občiansky preukaz. Cudzinci potom musia predložiť doklad potvrdenie o trvalom pobyte a druhý doklad totožnosti.
 • Po schválení zmluvy Vám kartu v dohodnutom termíne doručí kuriér. Potom môžete okamžite začať zľavy a akcie využívať.
  Tešíme sa na Váš kontakt.

Pre získanie karty nám zanechajte kontakt

Vyplňte, prosím, tento jednoduchý formulár, my Vám zavoláme a vysvetlíme, ako získať kartu a s ňou spojené zľavy a akčné ponuky.

Vyše uvedený žiadateľ zaškrtnutím políčka súhlasu a odoslaním vyplneného formulára súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo a zdroj príjmu spoločnosťou Home Credit Slovakia, a. s., Teplická 7434/147, Piešťany 921 22, IČO: 36234176 (ďalej len “prevádzkovateľ“) v informačnom systéme prevádzkovateľa za účelom kontaktovania jeho osoby s ponukou produktu prevádzkovateľa, prípadne za iným marketingovým účelom a tiež za účelom vyhodnocovania marketingových aktivít, a to po dobu 100 dní odo dňa ich poskytnutia. Poskytnuté osobné údaje budú prevádzkovateľom spracované v súlade s platnou právnou úpravou.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Osobné údaje sú spracúvané úplne alebo čiastočne automatizovanými prostriedkami.

Ako dotknutá osoba máte právo:

 • na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať
  • a) potvrdenie, či sú alebo nie sú Vaše osobné údaje spracúvané,
  • b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme na informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod,
  • c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme na presné informácie o zdroji, z ktorého boli získané Vaše osobné údaje na spracúvanie,
  • d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • e) opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • f) likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môžete požiadať o ich vrátenie,
  • g) likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
  • h) blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby
 • na základe písomnej žiadosti u prevádzkovateľa namietať voči
  • a) spracúvaniu osobných údajov, o ktorých predpokladáte, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez Vášho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
  • b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
  • c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.
 • na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do Vašich práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

Výhodne alebo so zľavou môžete nakupovať u viac než 15 partnerov siete Premia!

 • Auto Kelly
 • Eiffel Optic
 • Fotolab
 • HZH sport
 • Koala Tours
 • Mojalekaren.sk
 • Mountfield
 • Orava
 • Ozeta
 • Rajpradla.sk
 • Scan Quilt
 • Seneca Tours
 • Tatratour
 • TIP Travel
 • Naše ceny sú vždy transparentné, pri podpise zmluvy budete presne vedieť, koľko a za čo zaplatíte. Všetko o našich zásadách
 • Ak s našou pôžičkou nie ste spokojní, môžete nám peniaze do 1 mesiaca vrátiť. Všetko o našich zásadách
 • Každú žiadosť zodpovedne overujeme a odporúčame, či si pôžičku zobrať, alebo finančnú situáciu riešiť iným, bezpečnejším spôsobom. Všetko o našich zásadách
 • Pri hotovostných pôžičkách ponúkame prístup k peniazom najneskôr nasledujúci pracovný deň po podpise zmluvy. Všetko o našich zásadách
 • Aktuálny stav pôžičky môžete zistiť prostredníctvom počítača alebo telefónu 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Všetko o našich zásadách
 • Naše pôžičky sú vždy bezpečné a poskytujú maximálný komfort pri splácaní. Všetko o našich zásadách
 • Blížiacu sa splátku Vám vždy pripomenieme v takom termíne, aby ju bolo možné zaplatiť bez sankcií. Všetko o našich zásadách
 • Pokiaľ bude behom splácania potreba, vždy vám pomôžeme. Všetko o našich zásadách
 • Robíme všetko pre to, aby ste na spojenie s operátorom nečakali dlhšie ako 1 minútu. Ak sa tak stane a budete si to priať, zavoláme Vám ešte v ten deň naspäť. Všetko o našich zásadách
 • Na klientsku linku nám stačí zavolať iba raz. Ak Vašu požiadavku nevyriešime pri prvom telefonáte, do 5 pracovných dní Vám zavoláme s návrhom riešenia. Všetko o našich zásadách