SPLÁTKOVÉ PROGRAMY

Karta pre vaše lepšie príbehy.

chcem kartu
hlavní fotka baneru

SO ŠIKOVNOU KARTOU MÔŽETE NAKUPOVAŤ NA SPLÁTKY ALEBO ZÍSKAŤ PENIAZE NA VÁŠ ÚČET

Na Šikovnej karte môžete využívať dva splátkové programy - Peniaze na účet a Nákup na splátky:

PENIAZE NA ÚČET

Splátkový program Peniaze na účet umožňuje previesť si peniaze (sumu už od 100 €) z karty na bankový účet, ich rozloženie do splátkového kalendára s jasne definovaným počtom a výškou pevných splátok, s možnosťou s nimi ľubovoľne narábať.

NÁKUP NA SPLÁTKY

Splátkový program Nákup na splátky umožňuje požiadať o rozloženie vybraného nákupu už od 100 € do splátkového kalendára s jasne definovaným počtom a výškou pevných splátok (platí pre nákupy uskutočnené v danom mesiaci).

ČO ZÍSKATE NAVYŠE VĎAKA SPLÁTKOVÝM PROGRAMOM?

  • Nižšiu úrokovú sadzbu – prevedená suma vám bude úročená výhodnejším úrokom, než je vaša štandardná sadzba na karte.

  • Voľba výšky splátky – sami si zvolíte dĺžku splácania, a tým aj pevnú výšku mesačných splátok z tejto sumy.

  • Služba je poskytovaná zadarmo.

  • Neplatíte poplatky ako pri výbere z bankomatu.

Tieto programy si jednoducho aktivujte zavolaním na číslo 0850 111 118.
Pre rýchle vybavenie majte pripravené číslo zmluvy, Vašu Šikovnú kartu, rodné číslo a číslo bankového účtu v prípade využitia služby Peniaze na účet.

Príklad:

Pri výške splátkového programu 650 €, výške splátky 23,49 € a dobe trvania 36 mesiacov, do 20. dňa v mesiaci, v ktorom je splatná posledná splátka, je ročná úroková sadzba 17,76 %, RPMN 19,32 %, celková suma splatná spotrebiteľom 845,64 €. Uvedené hodnoty sú spočítané pri dátume poskytnutia 15. 3. 2021, úhrada prvej splátky je 20. 4. 2021 a splatnosť poslednej splátky je 20. 3. 2024.

V niektorých prípadoch môže dôjsť z dôvodu zaokrúhľovania splátok k nepatrným rozdielom vo výške poslednej splátky. Hodnoty sa vzťahujú iba k čerpaniu úveru rozloženému do splátkového programu a nezohľadňujú ďalšie prípadné transakcie a poplatky splácané štandardným spôsobom podľa podmienok Vašej úverovej zmluvy. Ponukou nevzniká nárok na poskytnutie splátkového programu. Ponuka nie je verejný prísľub a platí pri splnení podmienok Home Credit Slovakia, a. s.

Ilustratívny výpočet pre revolvingový úver na základe požiadaviek zákona:
Pri úverovom rámci 1300 € je ročná úroková sadzba 26,28%, RPMN 34,30%, celková suma splatná spotrebiteľom 1511,31 € a mesačné splátky sú postupne uvedené za jednotlivé mesiace: 138,99 €, 136,62 €, 134,25 €, 131,87 €, 129,50 €, 127,13 €, 124,76 €, 122,38 €, 120,01 €, 117,64 €, 115,27 €, 112,89 €. Jednotlivé mesačné splátky, vrátane celkovej čiastky splatnej spotrebiteľom, sú matematicky zaokrúhlené. Tento príklad je iba ilustračný na základe zákonných predpokladov – čerpanie celej výšky úveru okamžite, bezhotovostne, v plnej výške, pri najvyššie úrokovej sadzbe a s najvyšším poplatkom. Poskytnutie úveru je počítané na 12 mesiacov pri splátkach s rovnakou výškou istiny. Konkrétna ponuka sa môže od prezentovanej líšiť. Ponuka nie je verejný prísľub a platí pri splnení podmienok Home Credit Slovakia, a. s., ktorý je poskytovateľ finančných služieb.