Čo robíme a kam patríme?

Sídlo HOME CREDIT

Spoločnosť Home Credit Slovakia a.s.založená v roku 1999, je jedným z popredných poskytovateľov spotrebiteľského financovania na Slovensku. Spoločnosť ponúka širokú škálu úverových produktov: nákup na splátky v mieste predaja, auto úvery, pôžičky na kartu, kreditné karty, revolvingové pôžičky a spojenie pôžičiek. V roku 2016 spoločnosť poskytla úvery v celkovej výške 243 miliónov eur. Spoločnosť Home Credit Slovakia a.s. je členom skupiny Home Credit.

Ďalšie informácie sú k dispozícii v sekcii O nás.

Skupina Home Credit B.V. je medzinárodným poskytovateľom spotrebiteľského financovania zastúpeným v 11 krajinách s vysokým rastovým potenciálom. Spoločnosť bola založená v roku 1997 a zameriava sa na poskytovanie spotrebiteľského financovania a úverov koncovým zákazníkom. Služby skupiny sú jednoduché, ľahké a rýchle. Pôsobí na vysoko atraktívnych trhoch s významnými vstupnými prekážkami. Vo vybraných krajinách je popredným poskytovateľom spotrebiteľského financovania. Náskok pred konkurenciou si udržiava vďaka skúsenostiam a znalosti najrôznejších trhov. Posilňuje a rozširuje finančnú inklúziu populácie neobsluhovanej bankami vďaka poskytovaniu pozitívneho a bezpečného úverovania - mnohým zo zákazníkov vôbec prvýkrát. Podporuje zvyšovanie životnej úrovne a vychádza v ústrety finančným potrebám úverovaných osôb. Celkom 120,2 tisíc zamestnancov skupiny dosiaľ obslúžilo viac ako 70 miliónov zákazníkov prostredníctvom rozsiahlej distribučnej siete zahŕňajúcej 270 537 predajných miest, úverových kancelárií, pobočiek a zastúpení na poštách. Celkové konsolidované aktíva HCBV dosiahli k 30. júnu 2017 výšku 17,8 mld. eur.

Ďalšie informácie sú k dispozícii nawww.homecredit.net.

Väčšinovým akcionárom Home Credit B.V. je s 88,62 % podielom PPF Financial Holdings B.V., 100 % dcérska spoločnosť spoločnosti PPF Group N. V. (ďalej len "PPF"). Skupina PPF investuje do množstva odvetví od bankovníctva a finančných služieb, cez telekomunikácie, biotechnológie, poisťovníctvo, nehnuteľnosti až po poľnohospodárstvo. PPF pôsobí v Európe, Rusku, Ázii a Severnej Amerike. Skupina vlastní aktíva presahujúce 27 miliárd eur (k 31. 12. 2016). Minoritným akcionárom Home Credit B.V. je s 11,38 % podielom EMMA OMEGA LTD, investičná holdingová spoločnosť vlastnená Jiřím Šmejcom.

Ďalšie informácie sú k dispozícii nawww.ppf.eu.