Čo robíme a kam patríme?

Sídlo HOME CREDIT

Spoločnosť Home Credit Slovakia a.s.založená v roku 1999 je jedným z popredných poskytovateľov spotrebiteľského financovania
na Slovensku. Spoločnosť ponúka širokú škálu úverových produktov: pôžičky na mieste predaja, auto úvery, hotovostné pôžičky, kreditné karty, revolvingové pôžičky a konsolidáciu úverov. V roku 2014 spoločnosť poskytla úvery v celkovej výške 202 miliónov eur. Spoločnosť Home Credit Slovakia a.s. je členom skupiny Home Credit.

Ďalšie informácie sú k dispozícii v sekcii O nás.

Skupina Home Credit B.V. je jedným z popredných poskytovateľov spotrebiteľského financovania v strednej a východnej Európe a Ázii. Spoločnosť bola založená v roku 1997 a dcérske spoločnosti pôsobia v Českej republike,
na Slovensku, v Ruskej federácii, Bielorusku, Kazachstane, Číne, Indii, Indonézii, Vietname
a na Filipínach. Hlavným predmetom podnikania HCBV je poskytovanie spotrebiteľského financovania a úverov koncovým zákazníkom. Spolu 58,7 tisíc zamestnancov doteraz obslúžilo viac ako 42,9 miliónov zákazníkov prostredníctvom svojej rozsiahlej distribučnej siete zahŕňajúcej 162.154 predajných miest, úverových kancelárií, pobočiek a zastúpení na poštách. Celkové konsolidované aktíva HCBV dosiahli 9,1 miliárd EUR k 30. septembru 2014.

Ďalšie informácie sú k dispozícii nawww.homecredit.net.

Najväčším akcionárom skupiny Home Credit je PPF Group NV s 86,62 % podielom. Skupina PPF investuje do mnohých odvetví od bankovníctva a finančných služieb, cez poisťovníctvo, nehnuteľnosti, oblasti energetiky a ťažby nerastov, poľnohospodárstva, maloobchodu až po biotechnológie. PPF pôsobí v Európe, Rusku, Ázii a USA. Skupina vlastní aktíva vo výške približne 24,2 miliardy EUR (k 30.6. 2014). Ďalším akcionárom skupiny Home Credit je s podielom 13,38 % EMMA OMEGA LTD, investičná skupina plne vlastnená Jiřím Šmejcom.

Ďalšie informácie sú k dispozícii nawww.ppf.eu.