HOME CREDIT

Profil a vedenie spoločnosti

Spoločnosť Home Credit Slovakia, a. s., založená v roku 1999, je jedným z popredných poskytovateľov spotrebiteľského financovania na Slovensku. Spoločnosť ponúka širokú škálu úverových produktov: pôžičky na mieste predaja, auto úvery, hotovostné pôžičky, kreditné karty, revolvingové pôžičky a spojenie pôžičiek. Spoločnosť Home Credit Slovakia, a.s. je členom skupiny Home Credit.

Home Credit Group B.V. (ďalej iba "HCBV", www.homecredit.net) je holdingovou spoločnosťou, ktorá zastrešuje globálnu platformu spotrebiteľského financovania, ktorá centrálne riadi stratégiu, technológie, riziká, produkty a refinancovanie pod značkou Home Credit. Home Credit, založený v roku 2007, dnes operuje na rýchlo sa rozvíjajúcich trhoch v troch geografických oblastiach: v južnej a juhovýchodnej Ázii (t. j. v Indii, Indonézii, vo Vietname a na Filipínach); ďalej v Číne; v Spoločenstve nezávislých štátov (t. j. v Rusku a Kazachstane); a v strednej a východnej Európe (teda v Českej republike - vrátane Air Bank - a na Slovensku). Na všetkých trhoch, kde HCBV pôsobí, získala k úverovaniu potrebné licencie národných regulátorov finančného trhu. Home Credit podporuje finančnú inklúziu tým, že financuje potreby ľudí, ktorí sú nedostatočne obslúžení bankami, pretože majú buď krátku alebo dokonca žiadnu úverovú históriu. Úvery HCBV sú pre nich dostupné kdekoľvek a kedykoľvek ich potrebujú, a to ako v mnohých obchodoch so spotrebným tovarom, tak na internete či vo vlastnej mobilnej aplikácii firmy. Home Credit poskytuje pozitívnu, bezpečnú skúsenosť s financovaním, pre mnohých svojich klientov prvú v ich živote. Home Credit doteraz (k 31. marcu 2019) obslúžil viac ako 119,6 miliónov zákazníkov v distribučnej sieti vrátene 426.900 obchodov so spotrebným tovarom, pobočiek, pôšt a bankomatov. Konsolidovaný zisk HCBV dosiahol k 31.12. 2018 571 miliónov eur. V prvom štvrťroku dosiahol konsolidovaný zisk HCBV 155 miliónov eur, celkové konsolidované aktíva 24,947 miliárd eur a kapitál vyše 3,513 miliardy eur.

Kam bežíme?

Pre našich klientov sme partnerom pri nakupovaní a požičiavame peniaze bezpečne a najlepšie na trhu

Každý deň meníme veci k lepšiemu, všetko robíme jednoducho, efektívne a sme na to pyšní.

Pre našich zákazníkov sme prvou voľbou vďaka skvelým každodenným ponukám a nájdu nás všade, kde potrebujú.

Partnerom i zákazníkom poskytujeme najjednoduchší proces financovania tovaru.

Maximalizujeme hodnotu firmy a dodávame stabilný zisk.

Vedenie spoločnosti

Luděk Jírů

Generálny riaditeľ

Milan Cáder

Riaditeľ divízie Produkty a Marketing

Marek Tomčík

Riaditeľ divízie Obchod

Karel Šultes

Riaditeľ divízie CRM

Miloš Nejezchleb

Riaditeľ divízie Custex and Operations

Zdeněk Šperka

Riaditeľ divízie Financie

Kateřina Saparová

Riaditeľka divízie Ľudské zdroje

Martin Popík

Riaditeľ divízie Risk a Collections

Jan Machaň

Riaditeľ divízie Online

David Paták

Riaditeľ divízie IT

Home Credit je členom

Home Credit

Zobraziť informácie

Home Credit Group B.V.

Spoločnosť Home Credit Slovakia a.s., založená v roku 1999, je jedným z popredných poskytovateľov spotrebiteľského financovania na Slovensku. Spoločnosť ponúka širokú škálu úverových produktov: pôžičky na mieste predaja, auto úvery, hotovostné pôžičky, kreditné karty, revolvingové pôžičky a spojenie pôžičiek. Spoločnosť Home Credit Slovakia a.s. je členom skupiny Home Credit.

Home Credit Group B.V. (ďalej iba "HCBV", www.homecredit.net) je holdingovou spoločnosťou, ktorá zastrešuje globálnu platformu spotrebiteľského financovania, ktorá centrálne riadi stratégiu, technológie, riziká, produkty a refinancovanie pod značkou Home Credit. Home Credit, založený v roku 2007, dnes operuje na rýchlo sa rozvíjajúcich trhoch v troch geografických oblastiach: v južnej a juhovýchodnej Ázii (t. j. v Indii, Indonézii, vo Vietname a na Filipínach); ďalej v Číne; v Spoločenstve nezávislých štátov (t. j. v Rusku a Kazachstane); a v strednej a východnej Európe (teda v Českej republike - vrátane Air Bank - a na Slovensku). Na všetkých trhoch, kde HCBV pôsobí, získala k úverovaniu potrebné licencie národných regulátorov finančného trhu. Home Credit podporuje finančnú inklúziu tým, že financuje potreby ľudí, ktorí sú nedostatočne obslúžení bankami, pretože majú buď krátku alebo dokonca žiadnu úverovú históriu. Úvery HCBV sú pre nich dostupné kdekoľvek a kedykoľvek ich potrebujú, a to ako v mnohých obchodoch so spotrebným tovarom, tak na internete či vo vlastnej mobilnej aplikácii firmy. Home Credit poskytuje pozitívnu, bezpečnú skúsenosť s financovaním, pre mnohých svojich klientov prvú v ich živote. Home Credit doteraz (k 31. marcu 2019) obslúžil viac ako 119,6 miliónov zákazníkov v distribučnej sieti vrátene 426.900 obchodov so spotrebným tovarom, pobočiek, pôšt a bankomatov. Konsolidovaný zisk HCBV dosiahol k 31.12. 2018 571 miliónov eur. V prvom štvrťroku dosiahol konsolidovaný zisk HCBV 155 miliónov eur, celkové konsolidované aktíva 24,947 miliárd eur a kapitál vyše 3,513 miliardy eur.

Skupiny PPF

Zobraziť informácie

Skupina PPF

PPF je medzinárodná investičná skupina s pevnými koreňmi v Českej republike. Skupina podniká v 24 zemiach na 3 kontinentoch. Spoločnosti, patriace do skupiny PPF, sú zastúpené v rôznych oboroch, od finančných služieb cez telekomunikácie, biotechnológie, nehnuteľnosti až po strojárenstvo.

Skupina vlastní aktíva vo výške viac ako 47 miliárd eur (k 30. 6. 2019).

Ďalšie informácie sú k dispozícii na www.ppf.eu

Asociácia poskytovateľov spotrebiteľských úverov

Zobraziť informácie

Asociácia poskytovateľov spotrebiteľských úverov

Asociácia poskytovateľov spotrebiteľských úverov (APSÚ SR) je záujmové združenie právnických osôb podnikajúcich na mimobankovej časti finančného trhu v oblasti poskytovania spotrebiteľských úverov z vlastných zdrojov. Členmi asociácie sú najvýznamnejšie spoločnosti podnikajúce v danom segmente finančných produktov.

Asociácia presadzuje dodržiavanie etického kódexu APSÚ pri podnikateľských aktivitách svojich členov. Záväzok dodržiavať Etický kódex je základnou podmienkou členstva v asociácii.

Predmetom činnosti APSÚ je predovšetkým ochrana záujmov členských spoločností na finančnom trhu, podpora rozvoja finančných služieb, podpora finančnej gramotnosti, koordinovanie a presadzovanie spoločných záujmov členov voči legislatívnym a kontrolným orgánom štátnej správy a tretím osobám, ako aj tie záujmy a ciele, na ktorých sa dohodnú členovia asociácie.

APSÚ profesionálne zastupuje záujmy svojich členov vo vzťahu k štátnym orgánom, médiám a odbornej verejnosti. Podieľa sa na spolutvorbe dôležitých právnych predpisov upravujúcich podnikanie na trhu spotrebiteľských úverov, pričom aktívne zasahuje do pripomienkového konania v legislatívnom procese s právom zadávania zásadných pripomienok. Svojim členom tiež napomáha pri výklade a aplikácii platných právnych noriem.

Združenie vzniklo v apríli 1998 ako Asociácia organizácií splátkového predaja (AOSP). K zmene názvu na Asociáciu poskytovateľov spotrebiteľských úverov došlo na základe rozhodnutia valného zhromaždenia jej členov 19. marca 2013. Cieľom zmeny názvu bolo presnejšie pomenovanie portfólia produktov, ktoré spotrebiteľom poskytujú jednotliví členovia asociácie.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na www.apsu.sk.