Home Credit

Sídlo HOME CREDIT

Spoločnosť Home Credit Slovakia a.s., založená v roku 1999, je jedným z popredných poskytovateľov spotrebiteľského financovania na Slovensku. Spoločnosť ponúka širokú škálu úverových produktov: nákup na splátky v mieste predaja, auto úvery, pôžičky na kartu, kreditné karty, revolvingové pôžičky a spojenie pôžičiek. Spoločnosť Home Credit Slovakia a.s. je členom skupiny Home Credit.

Home Credit Group B.V. (ďalej iba "HCBV") je jedným z popredných poskytovateľov spotrebiteľského financovania v strednej a východnej Európe (CEE) a Ázii. Spoločnosť bola založená v roku 1997 a dcérske spoločnosti HCBV pôsobia v Českej republike, na Slovensku, v Ruskej federácii, Kazachstane, Číne, Indii, Indonézii, Vietname, Filipínach a Spojených štátoch amerických. Hlavným predmetom podnikania HCBV je poskytovanie spotrebiteľského financovania a úverov koncovým zákazníkom (nákup tovaru na splátky, hotovostné úvery, revolvingové úvery, kreditné karty a pôžičky na autá). S rozširovaním pôsobnosti HCBV sa pridávajú produkty retailového bankovníctva, ako je správa vkladov a ponuka bežných účtov na trhoch, na ktorých je držiteľom bankovej licencie. Spolu viac než 140 tisíc zamestnancov v minulom roku obslúžilo 29,9 miliónov zákazníkov prostredníctvom svojej rozsiahlej distribučnej siete zahŕňajúcej 399 228 predajných miest, úverových kancelárií, pobočiek a zastúpení na poštách. Celkové konsolidované aktíva HCBV dosiahli 21,5 miliardy EUR k 31. decembru 2017. Ďalšie informácie sú k dispozícii na www.homecredit.net.

Kam bežíme?

Požičiavame peniaze bezpečne a najlepšie na trhu

Každý deň meníme veci k lepšiemu, všetko robíme jednoducho, efektívne a sme na to pyšní.

Pre našich klientov sme prvou voľbou a nájdu nás všade, kde potrebujú.

Obchodným partnerom a ich zákazníkom poskytujeme najjednoduchší proces financovania tovaru.

Maximalizujeme hodnotu firmy a dodávame stabilný zisk.