Vedenie Home Credit Slovakia

 • Luděk Jírů Luděk Jírů
  Generálny riaditeľ
  Miroslav Červenka Miroslav Červenka
  Riaditeľ divízie IT
  Milan Cáder Milan Cáder
  Riaditeľ divízie Produkty a Marketing
 • Marek Tomčík Marek Tomčík
  Riaditeľ divízie Obchod
  Karel Šultes Karel Šultes
  Riaditeľ divízie CRM
  Miloš Nejezchleb Miloš Nejezchleb
  Riaditeľ divízie Operations
 • Zdeněk Šperka Zdeněk Šperka
  Riaditeľ divízie Financie
  Kateřina Saparová Kateřina Saparová
  Riaditeľka divízie Ľudské zdroje
  Martin Popík Martin Popík
  Riaditeľ divízie Risk

Luděk Jírůludek.jiru@homecredit.cz

Generálny riaditeľ

Luděk Jírů

Odpovedám za celú spoločnosť Home Credit v Českej republike aj na Slovensku. Mojou úlohou je naplniť strategické ciele spoločnosti. Medzi moje každodenné činnosti patrí plánovanie, vedenie, rozhodovanie a kontrola procesov v rámci celej organizácie. Úzko spolupracujem s vrcholovým manažmentom spoločnosti, na ktorý delegujem časť svojich právomocí. Verím, že úspešnému naplneniu strategických cieľov vždy predchádza poctivé dokončenie rady čiastkových úloh.

Udržujem smer na ceste k strategickým cieľom.

Miroslav Červenkamiroslav.cervenka@homecredit.cz

Riaditeľ divízie IT

Miroslav Červenka

Vediem IT oddelenie českého a slovenského Home Creditu, ktoré pozostáva zo skúsených vývojárov a ďalších IT špecialistov. Mojou hlavnou úlohou je rozvíjať agilné prístupy a metodiky, ktoré výrazne urýchlia IT vývoj v spoločnosti a súčasne umožnia pružne reagovať na zmeny. Neoddeliteľnou súčasťou mojej práce je definovanie a zavedenie novej IT architektúry, ktorá odráža rýchlo sa meniaci technologický a biznisový svet.

Milan Cádermilan.cader@homecredit.cz

Riaditeľ divízie Produkty a Marketing

Milan Cáder

Či už sa jedná o pôžičku, kreditku alebo poistenie, vždy sa snažím priviesť na svet produkt, ktorý ľuďom skutočne pomôže v bežných denných situáciách a celkovo im spríjemní život. Spolu s kolegami vytváram produkty, ktoré vychádzajú z potrieb najširšieho spektra ľudí. Keď už mám špičkový produkt, snažím sa maximálne zjednodušiť jeho podmienky tak, aby mu každý porozumel.


Marek Tomčík

Riaditeľ divízie Obchod

Marek Tomčík

Mojím cieľom je, aby produkty Home Creditu boli ľahko dostupné všade tam, kde ľudia nakupujú. Preto som každý deň v kontakte s našimi obchodnými partnermi, premýšľam o nových modeloch spolupráce a hľadám nové obchodné príležitosti. V našom tíme sledujeme výkonnosť jednotlivých distribučných kanálov, snažíme sa motivovať jednotlivých partnerov a poskytovať im maximálnu obchodnú podporu.

Starám sa o to, aby produkty Home Creditu boli tam, kde ľudia nakupujú.

Karel Šulteskarel.sultes@homecredit.cz

Riaditeľ divízie CRM

Karel Šultes

Každý deň prechádzam klientské informácie a hľadám v nich skutočné priania našich zákazníkov. Riadim sa jednoduchým pravidlom: keď poznám potreby môjho klienta, môžem ho osloviť so správnou ponukou v pravý čas. Kým však príde na rad ponuka konkrétnym ľuďom, odvedie môj tím divízie CRM množstvo práce. Zhromažďujú, triedia a spracúvajú údaje o zákazníkoch, vyhodnocujú prebiehajúce obchodné procesy aj dosahované tržby. Sme ľudia, ktorí vidia za hromadou čísel spokojného klienta.

Miloš Nejezchlebmilos.nejezchleb@homecredit.cz

Riaditeľ divízie Operations

Miloš Nejezchleb

Som zodpovedný za prevádzku celej spoločnosti a za starostlivosť o klienta. Ľudia z mojej divízie riešia nielen prevádzkové záležitosti, kam patrí napríklad správa budovy, údržba vozového parku, ale starajú sa aj o to, aby naše systémy bežali ako majú, aby fungovala všetka IT technika našich zamestnancov a plánujú, vedú a kontrolujú jednotlivé projekty spoločnosti. Starám sa o to, aby všetky činnosti v spoločnosti do seba pekne zapadali a firma ako celok bezchybne fungovala.

Zdeněk Šperkazdenek.sperka@homecredit.cz

Riaditeľ divízie Financie

Zdeněk Šperka

Dohliadam na to, aby všetko bolo riadne zaúčtované a peniaze sa dostali včas na správne miesto. Kolegovia z mojej divízie účtujú o úveroch klientov, prijatých i vydaných faktúrach, starajú sa o dane, platobný styk, pokladňu a komunikujú s finančným úradom. Ľudia z controllingu analyzujú náklady a výnosy spoločnosti, výkonnosť jednotlivých distribučných kanálov, pripravujú reporty a tiež sa podieľajú na vývoji produktov. Nutné je tiež zabezpečiť dostatok peňazí pre fungovanie spoločnosti.

Kateřina Saparovákaterina.saparova@homecredit.cz

Riaditeľka divízie Ľudské zdroje

Kateřina Saparová

Home Credit je miestom, kde spolu s mojím tímom budujeme prostredie, v ktorom sa nám bude pracovať príjemne a umožníme tak našim ľuďom ďalej vymýšľať a tvoriť nové zaujímavé projekty. Home Credit má na Slovensku dlhoročnú tradíciu, na ktorú nadväzuje prípravou talentov pre medzinárodné prostredie skupiny Home Credit. Našou hlavnou devízou sú motivovaní zamestnanci, ktorí nás svojimi príbehmi posúvajú ďalej. A práve takýchto kolegov aj hľadáme. Máme čo ponúknuť študentom, čerstvým absolventom aj skúseným profesionálom. Zároveň nepodceňujeme ani ďalší rozvoj našich ľudí a podporujeme ich kariérny rast. Dôležité je chcieť ... to ostatné už zariadime my. Keď vidím, aké úžasné projekty v Home Credite vznikli, verím, že naši ľudia môžu byť na svoju prácu právom hrdí. Spoločne totiž vytvárajú miesto, kde je doslova radosť pracovať.

Martin Popíkmartin.popik@homecredit.cz

Riaditeľ divízie Risk

Martin Popík

Som riaditeľ Risku s triezvym business pohľadom a jasným ťahom na bránku. Mantrou je, že naše pôžičky majú jasné, jednoduché a férové podmienky. Spolu s mojím tímom preto budujeme dlhodobý vzťah s klientom – od posúdenia možnosti úverovania cez sledovanie platobnej morálky až po určenie ďalších ponúk. Zároveň chránime aktíva akcionárov – predchádzame pokusom o akékoľvek podvody a tiež riadime rizikový apetít firmy.