Poistná udalosť

Havarijné poistenie a povinné zmluvné poistenie

 • Ak nastala poistná udalosť na Vašom vozidle, bezodkladne túto skutočnosť nahláste do príslušnej poisťovne, u ktorej máte dojednané havarijné poistenie alebo povinné zmluvné poistenie.
 • Podrobný návod, ako postupovať v prípade hlásenia vzniknutej poistnej udalosti nájdete v súboroch Informácie o poistení pre klienta alebo Osobitných podmienkach príslušnej poisťovne alebo na webe príslušnej poisťovne.
 • Poistnú udalosť nahláste tiež spoločnosti Home Credit Slovakia. Po dobu riešenia poistnej udalosti je klient povinný riadne splácať mesačné splátky úveru.
 • Upozorňujeme, že všetky zmluvné poisťovne a spoločnosť Home Credit Slovakia nepovoľuje opravu poškodeného vozidla rozpočtom, tzn. svojpomocou. Poškodené vozidlo je vždy nutné opraviť v autorizovanom servise. Ich zoznamy nájdete na webe príslušnej poisťovne.
 • Klient sa na každej poistnej udalosti podieľa sumou, ktorá sa nazýva spoluúčasť. Výška spoluúčasti je uvedená v úverovej zmluve.

Ako nahlásiť škodu na Vašom vozidle?

GENERALI poisťovňa:

 • On-line kedykoľvek na www.generali.sk
 • Telefonicky na tel.č. 02/38 11 11 17.

UNIQA poisťovňa:

 • On-line kedykoľvek na www.uniqa.sk
 • Telefonicky na tel.č. 232 600 100.
 • Písomne. Vyplnený formulár odošlite poštou na adresu: UNIQA poisťovňa,a.s., Krasovského 15, 851 01 Bratislava

Komunálna poisťovňa:

 • On-line kedykoľvek na www.kpas.sk
 • Telefonicky na tel.č. 0850 111 566.
 • Písomne. Vyplnený formulár odošlite poštou na adresu: Komunálna poisťovňa,a.s., Štefánikova 17, 811 05 Bratislava