Aktivácia karty • Slovník pojmov • Home Credit Slovakia, a.s.

Aktivácia karty

Aktivácia karty je proces, pri ktorom sa z karty stáva plne funkčný nástroj na platenie a vyberanie peňazí z bankomatu. V Home Credite môže prebiehať aktivácia na zabezpečených webových stránkach alebo telefonicky. Klient musí kartu na zadnej strane tiež podpísať, než ju začne používať (najlepšie liehovou fixkou).

V Home Credite ide najčastejšie o aktiváciu kreditnej karty. Ale samozrejme je pred použitím potrebné aktivovať každú kartu. Karta zostáva aktívnou po celý čas svojej platnosti, prípadne do konca trvania úverovej zmluvy. Výnimkou je v tomto smere blokácia alebo výpovedná lehota úverovej zmluvy ku karte. V prípade výmeny karty za novú je potrebné novú kartu opäť aktivovať. Tým sa automaticky deaktivuje a zruší stará karta.