Anuitný spôsob splácania

Anuitné splácanie znamená splácanie úveru pravidelnými splátkami, ktorých výška sa po celý čas nemení.