Anuitný spôsob splácania • Slovník pojmov • Home Credit Slovakia, a.s.

Anuitný spôsob splácania

Anuitné splácanie znamená splácanie úveru pravidelnými splátkami, ktorých výška sa po celý čas nemení.