ATM

ATM je z angličtiny pochádzajúca skratka (Automated teller machine) a označuje bankomat.