ATM • Slovník pojmov • Home Credit Slovakia, a.s.

ATM

ATM je z angličtiny pochádzajúca skratka (Automated teller machine) a označuje bankomat.