Bezúročné obdobie • Slovník pojmov • Home Credit Slovakia, a.s.

Bezúročné obdobie

Vopred dohodnuté časové rozmedzie, v ktorom klient môže využívať peniaze z úveru bez platenia úroku, sa nazýva bezúročným obdobím. Stačí vrátiť plnú výšku vyčerpanej dlžnej čiastky v rámci stanovenej doby. Najčastejšie sa s bezúročným obdobím môžete stretnúť pri kreditných kartách na revolvingových úveroch. Napríklad pri vybraných produktoch od Home Creditu sa bezúročné obdobie vzťahuje na transakcie uskutočnené v obchodoch a na internete.