Blokácia karty • Slovník pojmov • Home Credit Slovakia, a.s.

Blokácia karty

Blokácia karty je proces, pri ktorom dôjde k znemožneniu používania platobnej karty. V Home Credite ide o blokáciu karty kreditnej alebo úverovej. Blokáciu karty od Home Creditu klient zvládne počas chvíľky na určenom telefónnom čísle alebo v mobilnej aplikácii. Zablokovanie karty je jediný spôsob, ako predísť prípadnému zneužitiu stratenej alebo odcudzenej karty.

Kartu je možné zablokovať dočasne, alebo trvalo. V prvom prípade ju možno jednoducho znova aktivovať. Ide o možnosť, ktorú klient môže využiť napríklad v prípade podozrenia na odcudzenie alebo stratu, prípadne keď nevie, kde kartu má.

Druhá možnosť, teda trvalá blokácia, súčasne znamená zrušenie platnosti zablokovanej karty. V takom prípade dostane klient od Home Creditu kartu náhradnú. Pôvodná zablokovaná karta prestáva fungovať momentom blokácie. Tým je zaistená maximálna bezpečnosť používania kreditných kariet od Home Creditu.