Bonita • Slovník pojmov • Home Credit Slovakia, a.s.

Bonita

Bonita je schopnosť splniť svoje finančné záväzky, čiže úveruschopnosť. Je to ukazovateľ, ktorý veriteľovi, napríklad Home Creditu, hovorí, ako bude klient schopný splácať prípadný poskytnutý úver. Každý poskytovateľ úverov si stanovuje svoje interné predpisy, podľa ktorých posudzuje bonitu klientov.

Napriek tomu, že bonitu posudzuje každá finančná inštitúcia individuálne, a nemožno ju predpokladať s rovnakým výsledkom u iného poskytovateľa, existuje niekoľko spoločných zdrojov, ktoré môžu potenciálni veritelia využiť pri posudzovaní bonity prípadných klientov.

Typicky ide o registre dlžníkov. Dôležitá je ale pri posudzovaní bonity klienta tiež balancia medzi jeho príjmami a výdavkami. Nie je pravda, že by klient s vysokými príjmami vždy mal vyššiu bonitu než klient s priemernými príjmami. Zásadný je totiž rozdiel medzi príjmami a výdavkami.