Dlh • Slovník pojmov • Home Credit Slovakia, a.s.

Dlh

Dlh je povinnosť dlžníka splniť záväzok voči veriteľovi. Najčastejšie ide o povinnosť vrátenia požičaných financií, ktoré sa môžu navýšiť o dohodnuté úroky, prípadne ďalšie dohodnuté sumy. Všetky podmienky upravuje úverová zmluva spolu s úverovými podmienkami.

Dlh zaniká po splnení záväzku dlžníka veriteľovi. Môže zaniknúť štandardnou cestou, teda najčastejšie splatením pôžičky a stanovených úrokov, prípadne poplatkov v pravidelných mesačných splátkach. Klienti finančných inštitúcií, napr. Home Creditu, majú navyše možnosť svoj dlh kedykoľvek jednorazovo doplatiť. Druhým variantom je dohoda, na ktorú pristúpia obidve strany – veriteľ i dlžník.