Doklad totožnosti • Slovník pojmov • Home Credit Slovakia, a.s.

Doklad totožnosti

Doklad totožnosti slúži na overenie identity žiadateľa o úver. Home Credit pred poskytnutím finančného produktu vždy dôkladne kontroluje vstupné informácie, vrátane dokladov totožnosti žiadateľa.

Home Credit požaduje na overenie identity občanov Slovenskej republiky platný občiansky preukaz, prípadne druhý doklad totožnosti. Tým môže byť vodičský preukaz, cestovný pas, rodný list alebo zbrojný preukaz. Ak o úver žiada cudzinec, vždy sa musí preukázať povolením na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.