Embosovaná karta • Slovník pojmov • Home Credit Slovakia, a.s.

Embosovaná karta

Embosovaná platobná karta je debetná alebo kreditná karta, na ktorej sú plasticky vyrazené údaje. Z povrchu karty je ľahko hmatom rozlíšiteľné číslo karty, meno a priezvisko majiteľa karty i platnosť karty. Všetky uvedené údaje vystupujú z inak jednoliateho povrchu karty.

Embosovaná karta umožňuje platbu na oboch typoch platobných terminálov. Jednak samozrejme funguje na elektronických platobných termináloch rozšírených na Slovensku aj v Českej republike, a jednak na mechanických termináloch v zahraničí, aj keď aj tam už len okrajovo. Mechanické terminály snímajú práve vyrazené vystupujúce údaje embosovanej karty.

Home Credit vydáva svoje karty embosované, aby nimi mohli klienti platiť bez obmedzenia na Slovensku, v Českej republike, aj v ktorejkoľvek inej cudzej krajine. Jednoducho a pohodlne.