Inkaso • Slovník pojmov • Home Credit Slovakia, a.s.

Inkaso

Inkaso je súhlas s uskutočnením platby z bežného účtu. Obvykle sa využíva v prípade, keď klient každý mesiac platí inú sumu za dlhšie trvajúcu službu. Typickým prípadom takejto platby môže byť napríklad mesačná splátka úveru. Ak sa klient rozhodne svoje splátky hradiť inkasom u veriteľa, ktorý túto platbu umožňuje, dovolí veriteľovi, napríklad Home Creditu, aby si mesačne z účtu klienta strhával príslušnú sumu.

Najbežnejšie takto ľudia hradia svoje útraty za elektrinu, plyn alebo práve spomínané finančné produkty, pri ktorých sa predpokladá rôzna výška mesačnej platby. Medzi úvermi ide často o kreditné karty. Výhodou inkasa je pre klienta pohodlie. Nemusí sám dávať pozor, že platba odíde včas a v zodpovedajúcej výške. Len potvrdí možnosť inkasa poskytovateľovi úveru a má o splácanie postarané. Inkaso samozrejme prebehne len v prípade, že má klient na bežnom účte dostatočný zostatok.

Klient využívajúci inkaso zároveň nemusí mať strach, že by si veriteľ z účtu strhol príliš vysokú sumu. Pri nastavovaní inkasa možno obmedziť maximálnu sumu tak, aby neohrozila ostatné mesačné výdavky klienta. Je ale zároveň potrebné, aby si veriteľ mohol strhnúť sumu, ktorá je potrebná na uhradenie mesačnej splátky. Preto je dobré voliť maximálnu výšku inkasa s miernou rezervou.