Mimoriadna splátka • Slovník pojmov • Home Credit Slovakia, a.s.

Mimoriadna splátka

Mimoriadna splátka je platba úveru nad rámec stanoveného splátkového kalendára. Takou splátkou je možné skrátiť dobu splácania a znížiť dlžnú sumu, alebo dokonca celý úver doplatiť. V prvom prípade klient dostane nový splátkový kalendár, ktorý veriteľ upraví podľa zostávajúcej dlžnej sumy. Ak sa klientovi mimoriadnou splátkou podarí úver doplatiť, tak tento úver zaniká (to neplatí pre revolvingový úver, ktorý zaniká až ukončením úverovej zmluvy).

V Home Credite je dobrým zvykom, že klienti za mimoriadnu splátku neplatia žiadny poplatok (výnimkou sú v tomto smere úvery na autá). To isté platí aj pri predčasnom doplatení úveru.