Nezaistený úver • Slovník pojmov • Home Credit Slovakia, a.s.

Nezaistený úver

Nezaistený úver je úver, ktorý nie je zaistený záložným právom, ručením, zaisťovacím prevodom práva ani iným spôsobom. Ide o väčšinu úverov, ktoré poskytujú bankové i nebankové inštitúcie.

Oproti tomu zaistený úver ponúka ako záruku poskytovateľovi určitú protihodnotu. Na tej sa dlžník s veriteľom dohodnú pri uzatváraní úverovej zmluvy. Typicky môže ísť o nehnuteľnosť v prípade hypotéky alebo automobil pri nákupe auta na splátky.

Máte záujem o Flexibilnú pôžičku na kartu od Home Creditu?