NRKI • Slovník pojmov • Home Credit Slovakia, a.s.

NRKI

NRKI je skratka pre Nebankový register klientskych informácií. V tejto databáze sa zhromažďujú dáta o úveroch klientov nebankových inštitúcií, ktoré poskytujú tieto finančné služby. Register NRKI pomáha rýchlejšiemu overeniu bonity klienta.

Home Credit pri žiadosti o úver dôkladne preveruje schopnosť klienta splácať úver, o ktorý žiada. Vďaka riskovému modelu, ktorý spoločnosť používa, doplatí svoj úver viac než 97 % klientov.