Overený mobil • Slovník pojmov • Home Credit Slovakia, a.s.

Overený mobil

Overený mobil je v prípade Home Creditu číslo mobilu klienta, ktoré si nastavil napríklad pri vybavovaní úveru. Overený mobil slúži na overovanie operácií v mobilnej aplikácii, Správcovi Financií a pri niektorých ďalších operáciách, ktoré vyžadujú overenie identity klienta. Princíp je jednoduchý. Na overené číslo príde od Home Creditu klientovi SMS kód, ktorým klient potvrdzuje, že chce vykonať požadovanú operáciu.