p. a. • Slovník pojmov • Home Credit Slovakia, a.s.

p. a.

Skratka p. a. skrýva dve latinské slová per annum. To znamená ročne alebo za rok. V oblasti úverovania ide o skratku, ktorú poskytovateľ úveru, napríklad Home Credit, uvádza za percentom úroku. Ide teda o označenie úrokovej sadzby za jeden rok.