PIN • Slovník pojmov • Home Credit Slovakia, a.s.

PIN

PIN je jedným z ochranných prvkov karty. Je to skratka troch anglických slov personal identification number, teda osobné identifikačné číslo. Ide o unikátny číselný kód, ktorým sa overuje majiteľ platobnej karty napríklad pri výbere hotovosti z bankomatu alebo platbe kartou.

PIN sa skladá zo štyroch číslic a pre väčšiu bezpečnosť je vhodné nekombinovať rovnaké číslice ani ich neradiť logicky za sebou. Zlé a málo bezpečné PIN kódy môžu byť napríklad 1111 alebo 1234. Všeobecne sa neodporúča ani PIN, ktorý začína nulou. Najlepšia je náhodná kombinácia štyroch číslic, ktorú si človek zapamätá.