Platobná schopnosť • Slovník pojmov • Home Credit Slovakia, a.s.

Platobná schopnosť

Je vaša schopnosť hradiť riadne a včas záväzky voči nám.