Poistenie • Slovník pojmov • Home Credit Slovakia, a.s.

Poistenie

Poistenie je služba, ktorá chráni klienta pred negatívnym dopadom neočakávaných udalostí pri vopred dohodnutých podmienkach.

Napríklad u partnerov Home Creditu poistenie umožňuje chrániť sa pred neočakávaným výdavkom či stratou a predísť finančným problémom pravidelnou platbou poistného.