Predčasné splatenie • Slovník pojmov • Home Credit Slovakia, a.s.

Predčasné splatenie

Predčasné splatenie je právo klienta úplne alebo len z časti kedykoľvek splatiť poskytnutý úver. V takom prípade klient posiela veriteľovi, napríklad Home Creditu, mimoriadnu splátku. Tou si zníži – prípadne úplne vyrovná – celkovú nesplatenú sumu úveru. Ak sa rozhodnete pre predčasné splatenie svojho úveru, vždy o tom najskôr informujte poskytovateľa, napríklad telefonicky na klientskej linke. Niektorí poskytovatelia môžu za predčasné splatenie úveru účtovať poplatok. Úroky sa vyrovnajú podľa informácií v úverovej zmluve.