Revolvingový úver • Slovník pojmov • Home Credit Slovakia, a.s.

Revolvingový úver

Revolvingový úver je bežným variantom spotrebiteľského úveru, ktorý umožňuje opakované čerpanie financií až do výšky úverového rámca. Typicky ide o úver, ku ktorému sa vydáva kreditná karta. Vďaka karte môže klient jednoducho opakovane využívať splatené peniaze pre svoje ďalšie nákupy. Dnes už sú ale bežným variantom tiež revolvingové úvery bez karty. Možnosť opakovaného čerpania financií u nich ale samozrejme zostáva.

Výhody revolvingového úveru

Hlavnou výhodou je možnosť opakovaného využívania financií až do výšky aktuálneho zostatku. V Home Credite je možné kedykoľvek požiadať o navýšenie úverového rámca (limitu). Spoločnosť v takom prípade posúdi riziko schopnosti splácať. A ak klienta vyhodnotí ako úveru schopného, úverový rámec navýši.

Ďalšou výhodou je neustála finančná rezerva, ktorú môže klient kedykoľvek bez oznamovania využiť. Kreditné karty sú často podmienkou na zapožičanie auta v zahraničí.

Úroky sa počítajú zo sumy vyčerpanej z úverového účtu. To znamená, že klient nemusí platiť vždy rovnakú mesačnú splátku. Jej výška sa odvíja od množstva vyčerpaného úverového rámca. Pri niektorých kartových transakciách môže klient využiť tzv. bezúročné obdobie, a tým ušetriť.

Máte záujem o Flexibilnú pôžičku na kartu od Home Creditu?