RPMN • Slovník pojmov • Home Credit Slovakia, a.s.

RPMN

RPMN je skratka, ktorá označuje ročnú percentnú mieru nákladov na úver. To znamená, že v percentách udáva ročnú cenu úveru (úroky), ale aj prípadné poplatky, vrátane dobrovoľne dohodnutých služieb k úveru okrem poistenia. RPMN slúži klientom na lepšiu orientáciu na trhu úverov. Vďaka tomuto údaju môžu jednoduchšie porovnávať náklady na úver rôznych poskytovateľov finančných služieb.

Všeobecne sa dá riadiť podľa logiky: najnižšie RPMN rovná sa výhodná ponuka. Home Credit vždy odporúča overiť si aj reputáciu poskytovateľa finančných služieb. Než sa klient rozhodne podpísať úverovú zmluvu, mal by si byť istý nielen podmienkami ponuky, ale aj vierohodnosťou veriteľa. Rovnako tak je dobré pred podpisom presne poznať, čo by sa dialo, ak by klient nebol schopný splácať.