Sadzobník • Slovník pojmov • Home Credit Slovakia, a.s.

Sadzobník

Sadzobník je súhrnný cenník služieb ku konkrétnemu produktu poskytovateľa úveru, napríklad Home Creditu. Každý produkt má svoj vlastný sadzobník. Klienti v sadzobníku nájdu všetky ceny služieb a prípadné poplatky spojené s úvermi.

Aktuálny sadzobník je vždy na webových stránkach Home Creditu. Všetci klienti si tak môžu kedykoľvek overiť, koľko čo stojí. Každý klient sadzobník obdrží.