Splátka • Slovník pojmov • Home Credit Slovakia, a.s.

Splátka

Splátka je finančná suma, ktorú hradí dlžník veriteľovi. V splátkach je zahrnutá najmä časť istiny a úroky, prípadne môže obsahovať i cenu voliteľných doplnkových služieb, ktoré si klient dobrovoľne dohodne k úveru.

Home Credit napríklad svojim klientom pri vybraných produktoch ponúka možnosť flexibilného splácania. To znamená, že klient môže každý mesiac poslať splátku podľa vlastného uváženia. Stačí dodržať základné pravidlo, že výška splátky bude zodpovedať aspoň stanovenej minimálnej mesačnej splátke.